Mūsų vertybės

Lojalumas ir pasitikėjimas

Inovacijos ir kūrybiškumas

Aistra kokybei,tyrimams ir inovacijoms

Pagarba ir atsakomybė

Sąžiningumas ir nuosaikumas

Verslumas

Dirbti, kurti, aukoti „Ferrero“ fondas

Mūsų istorija

1942

Pietro Fereras (Pietro Ferrero) imasi įgyvendinti svajonę prekiauti aukštos kokybės visiems įperkamu šokoladu ir atidaro savo šokoladinę Alboje.

1942

1946

1956

1982

1984

1988

1996