Mūsu vērtības

Lojalitāte un uzticamība

Inovācija un kreativitāte

Aizrautīga attieksme pret kvalitāti, pētniecību un inovāciju

Cieņa un atbildība

Godīgums un labestība

Uzņēmējdarbība

Strādāt, radīt, ziedot Ferrero fonds

Mūsu stāsts

1942

Pietro Ferrero sāk piepildīt savu sapni - pārdot augstas kvalitātes šokolādi, kas ir pieejama visiem, atverot savu darbnīcu Albā.

1942

1946

1956

1982

1984

1988

1996