Vår värdegrund

Lojalitet och förtroende

En ständig lyhördhet för konsumenternas behov är grunden till vår företagspolicy, som präglas av största möjliga öppenhet och excellens inom kvalitet.

Vår lojalitet mot kunderna och det förtroende de visar för våra produkter genom sina dagliga inköp är själva kärnan för vår långvariga relation med våra kunder.

Vår verksamhet bedrivs med ömsesidigt förtroende mellan kollegor och med starkt engagemang och öppenhet mot koncernen och alla de aktörer i civilsamhället som vi dagligen samverkar med.

Lojalitet och förtroende

Innovation och kreativitet

Passion för kvalitet, forskning och innovation

Respekt och ansvar

Integritet och måttfullhet

Entreprenörskap

Arbeta, skapa, ge Ferrero-stiftelsen