Hero image

Mogyoró

Törekvésünk

hogy a mogyoróipar meghatározó hajtóereje legyünk, amely mindenki számára értéket teremt; amely képes lehet felvirágoztatni gazdálkodó partnereinket és közösségeiket, segít tiszteletben tartani a munkavállalók és a gyermekek jogait-és a regeneráló mezőgazdasági gyakorlatokon keresztül növeli a környezeti értékeket.

BASIC REQUIREMENTS AND BEYOND

Alapvető követelmények és további törekvéseink

Annak érdekében, hogy a mindenki számára értéket teremtő mogyoróipar hajtóereje legyünk, közzétettük a Ferrero Mogyoróipari Szabályzatát, amely körvonalazza követelményeinket és vállalt kötelezettségeinket három kiemelt területen: emberi jogok és szociális gyakorlatok, környezetvédelem és fenntarthatóság, valamint a beszállítók átláthatósága.

Our Hazelnuts

Mogyoró fenntarthatóságának javítása

A Ferrero Hazelnut Company (HCo), amely összefogja a mogyoró ellátási lánc tevékenységeit, elkötelezett a tudatos beszerzés mellett az emberek és a bolygó iránti felelősség jegyében. Kövesse mogyoróink felhasználásnak minden lépését, és tudjon meg többet.

Mogyoró

Termőhely

A Ferrero Rocher pralinék kiváló minőségű mogyorói főként mediterrán éghajlaton található mogyoróültetvényekről származnak. Legtöbb mogyorónk Törökország, Olaszország, Chile és az USA vidékein terem. Egyes országok ellátási láncai hosszabbak és összetettebbek, mivel ezeken a termőterületeken a mogyorót jellemzően kisebb, családi gazdaságokban termesztik, a betakarítást pedig idénymunkások bevonásával végzik. Ezek a kihívások hosszú távú elkötelezettséget igényelnek.

Tracing our hazelnuts to the farm_pc

Mogyoró nyomonkövetése a földeken

Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 2023-ra (a déli félteke esetében 2024-re) a globális mogyoró ellátási láncunkban a gazdaságok szintjéig teljes nyomonkövethetőséget érjünk el. Ez kulcsfontosságú lépés annak biztosításában, hogy a mogyorótermesztés mindenki számára értéket teremtsen. A 2020/21-től kezdve négy mogyoróbeszállító országunkban - Argentínában, Chilében, az Egyesült Államokban és Franciaországban - már elértük a teljes nyomonkövethetőséget.

Hazelnut know-how

Mogyoró know-how

A Ferrero Hazelnut Company nagy szakértelemmel rendelkezik a mogyoróágazatban, fejleszti és megosztja know-how-ját és tapasztalatait a mogyorótermesztés terén a minőség, a termelékenység és a fenntarthatóság javítása érdekében.

Mogyoró

Termesztés

A mogyorófák minden ősszel hoznak gyümölcsöt. Tudjuk, hogy mogyoróültetvényeink termőterületei egy szélesebb, globálisabb ökoszisztémához kapcsolódnak. Tisztában vagyunk azzal is, hogy egyes országokban javítani kell a mezőgazdasági munkakörülményeken és súlyosabb szociális problémákon, beleértve a gyermekmunka megelőzését.

Farming with Nature

Gazdálkodás a természettel

Elkötelezettek vagyunk a megújító mezőgazdaság elveinek saját gazdaságainkban történő alkalmazása mellett, és támogatjuk ezen elveknek a mezőgazdasági közösség általi elfogadását fő beszerzési országainkban. Népszerűsíteni kívánjuk a megújító mezőgazdaság alapelveit, többek között a talaj egészségének támogatását, az anyagfelhasználás kezelését és a biológiai sokféleség fokozását agroökologiai módszerek segítségével.

Hazelnuts

Folyamatos fejlesztés

Tudjuk, hogy az egyes országok mezőgazdasági munkakörülményeiből adódó kihívások és szociális kérdések kezeléséhez hosszú távú kötelezettségvállalásra van szükség. Éppen ezért mindent megteszünk, hogy megelőzzük és felszámoljuk a gyermekmunkát az ellátási láncunk egészében. Hiszünk abban, hogy minden érintett felet bevonva érvényesíteni tudjuk meggyőződésünket, miszerint minden gyermeket meg kell védeni. Ez pedig úgy érhető el, ha biztosítjuk számukra az örömteli gyerekkort, az oktatáshoz való joguk és a biztonságos környezet révén.

Mogyoró

Betakarítás után

A betakarítás után a mogyorót kiszárítjuk, megtisztítjuk és feldolgozásra küldjük mogyoróüzemeinkbe. Itt a mogyorót méretük szerint osztályozzák, majd gondosan megtörik a héját, ügyelve arra, hogy a mogyoróbél ne károsodjon. Végül a hántolt mogyorókat a Ferrero Rocher minőségi kritériumainak megfelelően osztályozzák.

Ready for Ferrero’s facilities:

Készen állva a Ferrero üzemekre

Miután a mogyorókat kiválogattuk, megtörtük és osztályoztuk, szigorú feltételek mellett becsomagoljuk és raktározzuk őket. Ezután további minőségellenőrzésen mennek keresztül, míg végül a mogyorószemek a csokoládégyártó üzemeinkbe kerülnek, ahol megpörköljük majd kombináljuk őket a többi összetevővel - hogy megszülessen az utánozhatatlan Ferrero Rocher.

FEDEZZE FEL FENNTARTHATÓSÁGI MEGKÖZELÍTÉSÜNKET

KAKAÓ

Ismerje meg a fenntarthatósági megközelítésünket további összetevőinkkel kapcsolatban.