Hero image

Onze hazelnoten

Onze ambitie

Is een drijvende kracht zijn achter een hazelnootsector die waarde creëert voor iedereen, waar landbouwers en landbouwgemeenschappen het goed doen, waar de rechten van arbeiders en kinderen worden gerespecteerd, en waar het milieu wordt beschermd via regeneratieve landbouwmethodes.

BASIC REQUIREMENTS AND BEYOND

Fundamentele eisen en meer

In het kader van onze ambitie om een drijvende kracht te worden achter een hazelnootsector die voor iedereen waarde creëert, publiceerden we het Ferrero Hazelnootcharter. Het bepaalt onze eisen en verbintenissen op basis van drie prioritaire domeinen: mensenrechten en sociale praktijken, milieubescherming en duurzaamheid, en transparantie van leveranciers.

Our Hazelnuts

De duurzaamheid van onze hazelnoten verbeteren

De Ferrero Hazelnut Company (HCo), die alle activiteiten van de toeleveringsketen van hazelnoten samenbrengt, zet zich in om op een verantwoorde manier in te kopen, met zorg voor mens en planeet. Volg elke stap die onze hazelnoten afleggen.

ONZE HAZELNOTEN

WAAR ZE GROEIEN

De hazelnoten die in Ferrero Rocher worden gebruikt, zijn afkomstig van hazelnootboomgaarden in vooral mediterrane klimaten. Onze hazelnoten komen voornamelijk uit Turkije, Italië, Chili en de VS. In sommige landen is de toeleveringsketen breder en complexer. Hazelnoten worden er geteeld in kleine familiebedrijfjes en de hazelnoten worden geoogst door seizoensarbeiders. Die uitdagingen vragen om een verbintenis op lange termijn.

Tracing our hazelnuts to the farm_pc

Onze hazelnoten traceren tot de boomgaard

Wij streven ernaar om in onze wereldwijde toeleveringsketen van hazelnoten tegen de oogst van 2023 (oogst van 2024 voor het zuidelijk halfrond) volledige traceerbaarheid tot op het niveau van de boerderij te bereiken. Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de productie van hazelnoten waarde creëert voor iedereen. Vanaf het oogstjaar 2020/21 hebben wij al volledige traceerbaarheid bereikt in vier van de landen waar wij hazelnoten inkopen: Argentinië, Chili, de Verenigde Staten en Frankrijk.

Hazelnut know-how

Hazelnootexpertise

De Ferrero Hazelnut Company heeft een grote expertise in de hazelnootsector. Het bedrijf ontwikkelt zijn kennis en ervaring met de hazelnootteelt en deelt die om de kwaliteit, productiviteit en duurzaamheid te verbeteren.

ONZE HAZELNOTEN

Hoe ze worden geteeld

Hazelaars leveren elke herfst vruchten af. We weten dat onze hazelnootboomgaarden en de boomgaarden waar we mee samenwerken verbonden zijn met een breder, meer globaal ecosysteem. We zijn er ons ook van bewust dat de werkomstandigheden van de boeren en de bredere sociale uitdagingen, waaronder kinderarbeid, in bepaalde landen nog veel werk vragen.

Farming with Nature

Werken met de natuur

Wij verbinden ons ertoe de principes van regeneratieve landbouw op onze eigen landbouwbedrijven toe te passen en de landbouwgemeenschap in onze belangrijkste bevoorradingslanden te helpen deze beginselen over te nemen. De beginselen van regeneratieve landbouw die wij willen bevorderen, zijn onder meer de uitbouw van een gezonde bodem, de ontwikkeling van agro-ecologische manieren om grondstoffen te beheren en een verbetering van de biodiversiteit.

Hazelnuts

Voortdurende verbetering

We weten dat er een langetermijnvisie nodig is om de uitdagingen en sociale problemen met betrekking tot de arbeidsomstandigheden van telers in bepaalde landen aan te pakken. Wij zetten ons actief in om kinderarbeid in onze hele toeleveringsketen te voorkomen. We rekenen daarvoor op verschillende betrokken partijen. Want elk kind verdient bescherming en moet zorgeloos kunnen opgroeien, in een veilige omgeving, met toegang tot onderwijs.

ONZE HAZELNOTEN

NA DE OOGST

De geoogste hazelnoten worden gedroogd en schoongemaakt. Daarna gaan ze voor verwerking naar onze hazelnootfabrieken. Hier worden de hazelnoten geordend volgens grootte. Ze worden voorzichtig gekraakt om de dop te breken zonder de noot te beschadigen. De noten worden tot slot geselecteerd volgens de kwaliteitscriteria van Ferrero Rocher.

Ready for Ferrero’s facilities:

Klaar voor de fabrieken van Ferrero

Zodra de hazelnoten zijn gesorteerd, gekraakt en geselecteerd worden ze onder strenge omstandigheden verpakt en opgeslagen. Ze ondergaan nog meer kwaliteitscontroles en worden vervolgens in onze chocoladefabrieken geroosterd en tot slot met andere ingrediënten gecombineerd om de weergaloze Ferrero Rocher te maken.

ONTDEK ONZE DUURZAAMHEIDSAANPAK VOOR

CACAO

Ontdek alles over onze duurzaamheidsaanpak voor andere ingrediënten.