Our Main Ingredients

Duurzaamheid van ingrediënten

Onze aanpak

Ingredients: Source

Hoe en waar vinden wij onze ingrediënten?

Om de kwaliteit van Ferrero Rocher hoog te houden, moeten we de grootste aandacht besteden aan de herkomst van onze ingrediënten. We streven een volledige traceerbaarheid doorheen de toeleveringsketens van al onze hoofdingrediënten na. Alleen zo kunnen we verzekeren dat ze een duurzame herkomst hebben. We werken samen met erkende certificeringsorganen, smeden samenwerkingen met externe partijen en voeren interne en externe controles uit.

Ingredients: Farming

Hazelnoot- en cacaohandvesten

Onze grondstoffenhandvesten, die we voor elk van onze belangrijkste ingrediënten hebben, vormen een leidraad bij ons streven naar voortdurende verbetering in de hele waardeketen. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van onze grondstoffen en ingrediënten op economisch, sociaal en milieutechnisch vlak.

In onze hazelnoot- en cacaohandvesten beschrijven we onze ambitie voor een hazelnoot- en cacaobranche die goed is voor mens en natuur, en onze belofte om deze ambitie waar te maken door middel van verantwoorde productie en bevoorrading.

Ingredients: Communities

Lokale gemeenschappen sterker maken

De landbouwers en lokale gemeenschappen die onze ingrediënten aanleveren sterker maken is niet alleen correct, het verzekert ook dat we een bloeiende toeleveringsketen met volledige traceerbaarheid tot stand brengen. Zo beschermen we het milieu en respecteren we de mensenrechten terwijl we hoogwaardige ingrediënten produceren.

Ingredients: Partnering

Partners op het terrein

We smeden langdurige relaties met onze leveranciers op het terrein om het inkomen van landbouwers, arbeiders en gemeenschappen te verbeteren. Daarvoor moeten we werken binnen specifieke lokale kaders. Die kunnen cultureel, klimatologisch of economisch zijn. Het doel: een fatsoenlijk inkomen garanderen, het welzijn van vrouwen en kinderen verbeteren en het milieu en de wilde dieren beschermen.

Ingredients: Looking Ahead

Vooruitkijken

We blijven ernaar streven om de verantwoorde inkoop van grondstoffen binnen onze toeleveringsketen te verbeteren, om zo de levensomstandigheden van de landbouwers en hun gemeenschappen naar een hoger niveau te tillen en duurzame praktijken te bevorderen om de natuurlijke hulpbronnen te beschermen.

ONTDEK ONZE DUURZAAMHEIDSAANPAK VOOR

HAZELNOTEN EN CACAO, DE BELANGRIJKSTE INGREDIËNTEN VAN FERRERO ROCHER

Ontdek alles over onze duurzaamheidsaanpak voor andere ingrediënten.