Our Eco-designed boxes

Onze

ecologisch ontworpen doosjes

Our Eco-designed boxes

Ferrero Rocher begon aan een reis om zijn verpakkingen duurzamer te maken. 

Onze ecologisch ontworpen doosjes zijn gemaakt van polypropyleen (PP), een veelgebruikt en gemakkelijker te recycleren materiaal¹. Ze zijn zorgvuldig ontworpen om ons gebruik van plastic en de impact op het milieu te verminderen. De doosjes behouden wel hun vertrouwde transparantie, met daarin hetzelfde kwaliteitsproduct dat onze consumenten kennen en waarderen. 

¹ in vergelijking met vorige doosjes 

De voordelen van ons

ecologisch ontworpen doosje

1. Minder plastic gebruikt

16-piece box
16-piece box

² Gebaseerd op interne gegevens van Ferrero (exclusief groei) 

2. Kleinere koolstofvoetafdruk

Minstens

30%

Kleinere koolstofvoetafdruk³

Tot

70%

kleinere koolstofvoetafdruk als het doosje gerecycleerd is³

³ De bevindingen zijn gebaseerd op een vergelijkende levenscyclusanalyse van Ferrero Rocher-verpakkingen (alleen het plastic doosje), in 2020/Q1 2021 door een externe partij uitgevoerd volgens de methodologische richtlijnen van het Product Environmental Footprint (PEF) initiatief en met gebruikmaking van wereldwijde gemiddelden. Bij de emissiereductie van 30% is uitgegaan van een worstcasescenario, zonder recyclage aan het einde van de levenscyclus van het nieuwe Ferrero Rocher-doosje (verbranding zonder energieterugwinning). Bij de emissiereductie van 70% is uitgegaan van een bestcasescenario, met volledige recyclage van het nieuwe doosje. De uiteindelijke vermindering van de koolstofvoetafdruk hangt af van de efficiëntie van de recyclagestroom en het aandeel doosjes dat daadwerkelijk wordt gerecycleerd. Meer informatie over onze studie vindt u in de technische samenvatting.

Plastic box easier to recycle

3. Plastic doosje gemakkelijker te recycleren⁴

De ecologisch ontworpen doosjes zijn gemaakt van polypropyleen (PP), dat in veel landen kan worden gerecycleerd. Deze recyclagesystemen zijn echter niet in alle regio's aanwezig. Neem contact op met uw gemeente om te vragen hoe u de Ferrero Rocher-verpakking in uw regio op de juiste manier weggooit.

⁴ De recyclageprogramma's die wereldwijd beschikbaar zijn voor harde PP-verpakkingen zijn veel omvangrijker dan voor de vorige materialen die wij gebruikten om de doos te produceren.

The change to the eco-designed box

De omschakeling naar het ecologische doosje

Omdat de ecologisch ontworpen doosjes van Ferrero Rocher in verschillende markten op verschillende momenten worden geïntroduceerd – te beginnen met onze meest iconische formaten met 16 en 30 stuks – kan het zijn dat sommige oudere doosjes nog in de winkelrekken liggen. We streven ernaar de invoering van de ecologisch ontworpen doosjes tegen 2025 te voltooien en gedurende deze periode zullen de vorige doosjes geleidelijk verdwijnen. In die periode zullen de vorige doosjes geleidelijk verdwijnen.

ONZE REIS NAAR DUURZAMERE VERPAKKINGEN

Ferrero's duurzaamheidsstrategie drijft de onderneming ertoe haar ambities te verscherpen en tegelijk te streven naar positieve sociale verandering en een kleinere milieu-impact overal waar zij actief is. De verpakkingen duurzamer maken, is een belangrijk onderdeel van deze ambitie, omdat dit een van de grootste uitdagingen voor de industrie is.

Ontdek onze reis.

Ferrero Rocher

1982

Het originele transparante doosje

Ferrero Rocher

Ferrero Rocher werd geïntroduceerd in 1982. Sindsdien is de consument van het originele doorzichtige doosje gaan houden, waarin de prachtig verpakte gouden lekkernijen zichtbaar zijn.  

2019

Het engagement van Ferrero Group

In 2019 verbond Ferrero Group zich ertoe om tegen 2025 100% van haar verpakkingen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar te maken en ondertekende ze het New Plastics Economy Global Commitment van Ellen MacArthur Foundation. Bovendien verbond Ferrero zich ertoe om haar koolstofvoetafdruk tegen 2030 met 43% per ton geproduceerd product te verkleinen.

Ferrero Rocher

2021

Duurzamere verpakking, dezelfde kwaliteit

Ferrero Rocher

Ferrero Rocher is begonnen aan een reis naar duurzamere verpakkingen. In september 2021 begonnen we met de geleidelijke invoering van onze ecologisch ontworpen doosjes van Ferrero Rocher, te beginnen met onze bekendste: de compacte doosjes met 16 en 30 stuks.

24-piece box

Vanaf 2023

Uitgebreide introductie van onze ecologische doosjes

24-piece box

Vanaf 2023 zullen we geleidelijk onze ecologisch ontworpen geschenkdoosjes introduceren, te beginnen met het 24-delige geschenkdoosje.

Tegen 2025

Op weg naar onze doelstelling met onze ecologisch ontworpen doosjes

De uitrol van de ecologisch ontworpen Ferrero Rocher-doosjes is een belangrijke mijlpaal, maar het is niet de hele reis. De meeste doosformaten en verpakkingsonderdelen zullen tegen 2025 evolueren in de richting van duurzamere verpakkingen, in overeenstemming met de verbintenis die Ferrero als bedrijf is aangegaan.

Naarmate we verder evolueren, zullen we u op de hoogte blijven houden van onze vorderingen. Lees meer over de wereldwijde duurzaamheidsinitiatieven van Ferrero in het duurzaamheidsverslag van Ferrero Group.