Küpsiste kasutamise poliitika

Küpsis on väike tekstifail, mis sisaldab andmeid kasutaja tegevuse kohta veebilehel ja salvestab need veebilehe külastamiseks kasutatud seadmesse. Küpsised ei kahjusta teie seadet ja võimaldavad meil pakkuda teile veebilehel paremat lehitsemiskogemust ja kiiremat reageerimist. Mistahes muid täiendavaid andmeid, sealhulgas andmeid, mis võimaldavad meil teile reklaame pakkuda, salvestatakse ainult teie eelneval nõusolekul, mille annate, kui jätkate veebilehe lehitsemist või mistahes muul alltoodud viisil.

Soovitame järgnevat teavet tähelepanelikult lugeda, et mõista paremini, milliseid küpsiseid me kasutame ja kuidas te saate küpsiste kasutamist oma eelistuse põhjal kohandada.

 

Küpsiste tüübid, mida me võime oma veebilehel kasutada.

Meie veebileht võib kasutada nii küpsiseid, mille seadmesse laadimiseks ei ole teie nõusolekut vaja, ja küpsiseid, mille saab alla laadida ainult teie eelneval nõusolekul.

 A. Tehnilised küpsised (EI vaja teie eelnevat nõusolekut): need on vajalikud veebilehe toimimiseks ja annavad teile juurdepääsu asjakohastele funktsioonidele (brauseriküpsised): need on peamiselt seansiküpsised. Me võime kasutada ka funktsionaalseid küpsiseid, mis võimaldavad meil teie eelistused ja seadistused salvestada ja seeläbi teie veebilehe lehitsemiskogemust tõhustada (piiranguid seadmata salvestades teie isikusamasuse veebilehe registreeritud kasutajana, kui aktiveerite „Mäleta mind“ funktsiooni; suunates teid veebilehtedele teie valitud keeles või selles riigi keeles, kus te veebilehte külastate; salvestades teie eelistused selle kohta, kas aktsepteerite profileerimisküpsised või mitte). Selliste küpsiste nõuetekohase talitluse ja teie eelistuste salvestamise tagamiseks ei kustutata neid küpsiseid, kui olete lehitsemise lõpetanud. Eelnevale vaatamata on nendel küpsistel kehtivusaeg (mitte üle 2 aasta), mille lõppemisel need automaatselt deaktiveeritakse. Neid küpsiseid ja nendes sisalduvaid andmeid kasutatakse ainult eelkirjeldatud eesmärkidel. Tehniliste küpsiste paigaldamine ei nõua teie eelnevat nõusolekut: me laeme need automaatselt teie seadmesse, kui meie veebilehele lähete või mõnd konkreetset funktsiooni palute (näiteks kui klõpsate „Mäleta mind“ funktsioonile). Võite igal ajal küpsised keelata, muutes selleks vastava veebilehitseja seadeid. See võib aga takistada veebilehe korrektset kuvamist.

B. Profileerimisküpsised (nõuavad teie eelnevat NÕUSOLEKUT): meie veebileht kasutab ka profileerimisküpsiseid, mille saab paigaldada ainult teie eelneval nõusolekul. Lisaks sellele võib veebileht paigaldada ka kolmandatele isikutele kuuluvaid küpsiseid eeldusel, et te annate asjakohasele paigaldamisele oma eelneva nõusoleku. Need kolmandad isikud võivad kasutada nende küpsiste kaudu kogutud andmeid. Sellised kolmandad isikud on: Google Inc. (läbi teenuste Google Analytics ja Google Doubleclick ning kui see on kohaldatav, läbi Google Plus pistikprogrammi).

Profileerimisküpsised võivad sisaldada vastavalt isikuandmeid kaitsvate Euroopa reguleerivate asutuste määratlusele reklaami eesmärgil kasutatavaid profileerimisküpsiseid, taassihtimise küpsiseid, sotsiaalmeedia küpsiseid ja analüütilisi küpsiseid, välja arvatud neid, mida kasutatakse ainult koondstatistiliseks analüüsiks.

Reklaami eesmärgil kasutatavad profileerimisküpsised: need loovad kasutajaprofiile, et näidata interneti kasutamisel kasutaja poolt demonstreeritud eelistustele vastavaid reklaame.

Taassihtimise küpsised: neid kasutatakse toodete reklaamimiseks, mis sarnanevad nende toodetega, mille suhtes te olete huvi üles näidanud (nt kuvavad tootelehti, mida meie veebilehel külastasite, kui seotud veebilehti lehitsete), või (meie või kolmandate isikute) turunduskampaaniate efektiivsuse mõõtmiseks.

Analüütilised küpsised: need salvestavad teie valikud ja toimingud meie veebilehel, et viia teie eelistuste ja lehitsemiskäitumise põhjal meie või kolmandate isikute jaoks läbi statistiline analüüs ja näidata teile kohandatud reklaame.

Sotsiaalmeedia küpsised: meie veebileht lubab täiendavalt teatud sotsiaalvõrgustikel (nt Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest) paigaldada oma pistikprogrammide abil nende endi küpsiseid. Neid küpsiseid hallatakse vahetult kolmandate isikute poolt ja neid võidakse kasutada ka selleks, et näidata teile teiste lehtede külastamisel teie eelistustele vastavaid reklaame.

Kõik sellised küpsised paigaldatakse ainult teie eelneval nõusolekul. Seetõttu teavitab meie veebilehele minnes eribänner, et (i) meie veebileht kasutab analüütilisi, profileerimis- ja taassihtimise küpsiseid, mis kuuluvad kas meile või kolmandatele isikutele, ja (ii) kui te bänneri sulgete või jätkate veebilehel bännerist väljas olevale mistahes esemele klõpsamisega või veebilehe muule alale minemisega lehitsemist, annate sellega küpsiste kasutamisele oma nõusoleku. Me jälgime teie nõusolekut (kui te selle annate) vastava tehnilise küpsisega. Seetõttu ei kuvata bännerit teist korda, kui tulevikus uuesti meie veebilehte külastate. Kui otsustate tehnilised küpsised kustutada, pidage meeles, et me kaotame teie antud nõusoleku ja seetõttu kuvatakse järgmine kord, kui veebilehte külastate, küpsistebänner uuesti. Võite igal ajal profileerimisküpsiste (olgu need kolmandatele isikutele kuuluvad analüütilised küpsised, sotsiaalmeedia, taassihtimise või profileerimisküpsised) paigaldamise vabalt keelata või võtta oma varasemalt antud nõusoleku tagasi, ilma et see mõjutaks teiepoolset veebilehe külastamist ja asjakohase sisu kasutamist. Kui soovite selle kohta rohkem teada, lugege tähelepanelikult järgmistel linkidel toodud kolmandate isikute küpsiste kasutamise poliitikaid.

 

Kuidas küpsised lubada ja keelata.

Kõik küpsised (tehnilised küpsised ja profileerimisküpsised).

Te saate veebilehitseja seadetes ise otsustada, kas soovite küpsiste paigaldamise lubada või mitte. Kui te aga ühe või mitu küpsist keelate, võib see halvendada käesoleva veebilehe teatud funktsioone (pidage meeles, et brauseriküpsised on vajalikud veebilehe põhifunktsioonide nõuetekohaseks talitluseks). Selle valikuga seonduvat veebilehitseja konfiguratsiooni saate vaadata ja muuta veebilehitseja seadistustes. Valige alljärgnevalt oma veebilehitseja, et lugeda, kuidas vastavaid küpsiste seadistusi muuta.

Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari

 

Nõusolekut vajavad kolmandate isikute küpsised.

Kolmandatele isikutele kuuluvate profileerimis-, taassihtimise, analüütiliste ja sotsiaalmeedia küpsiste paigaldamine, samuti mistahes muud selliste küpsistega seonduvad toimingud, kaasa arvatud andmete kogumine ja töötlemine, on vastavate kolmandate isikute ülesanne. Kui soovite lisateavet selliste küpsiste ja kolmandate isikute kohta, kes võivad kogutud teabele juurde pääseda, ning selle kohta, kuidas küpsised lubada või keelata, võite lugeda vastavate kolmandate isikute küpsiste kasutamise poliitikaid, klõpsates alljärgnevatele linkidele:

Lisaks sellele võimaldavad teatud reklaamvõrgustikud teil kohandatud kommunikatsiooni mitte lubada. See ei takista küpsiste paigaldamist, kuid peatab võrguga seotud reklaamijate poolt teatud andmete kasutamise ja kogumise. Pange tähele, et kuigi sellistesse võrkudesse võib kuuluda palju juhtivaid reklaamettevõtteid, ei pruugi küpsis, mille kolmas isik veebilehe kaudu paigaldab, kuuluda ühessegi sellisesse võrku ja seetõttu võite vastavalt kolmandalt isikult endiselt küpsiseid saada. Kui soovite selle kohta lisateavet, soovitame külastada järgmist aadressi http://www.youronlinechoices.com/it/.

Kasutajate isikuandmeid töötleb vastutava töötlejana Ferrero Polska Commercial sp. zo.o., mille peakontori asukoht on Varssavis, Poolas (02-952), Wiertnicza tn 126. Kui soovite töötlemismeetodite ja -eesmärkide kohta ning EL andmekaitse üldmääruse ja EL e-privaatsuse määruse alusel kasutajatele antud õiguste kasutamise kohta täiendavat teavet, lugege tähelepanelikult meie andmekaitsepoliitikat. Soovitame ja julgustame teil käesolevat küpsiste kasutamise poliitikat regulaarselt lugeda, et olla kursis sellesse tehtavate muudatustega.

Cookies Settings