Our Main Ingredients

Koostisosade jätkusuutlikkus

meie lähenemine

Ingredients: Source

Kuidas ja kust me hangime oma koostisosi

Ferrero Rocher'i kvaliteedi hoidmiseks peame hoolitsema koostisosade ja nende hankimise eest. Meie eesmärk on tagada kõigi põhiliste koostisosade ja nende tarneahelate täielik jälgitavus, et kindlustada koostisosade jätkusuutlik hankimine. Teeme koostööd tunnustatud sertifitseerimiste ja standardiseerimiste eest vastutavate organisatsioonidega, loome partnerlussuhteid väliste sidusrühmadega ning viime läbi sise- ja väliskontrolle.

Ingredients: Farming

Sarapuupähkli & kakao hartad

Meie iga peamise koostisosa kaubandushartad juhivad meid meie kogu väärtusahela pideva täiustamise teekonnal, keskendudes eelkõige meie tooraine ja koostisosade majanduslikule, sotsiaalsele ja keskkondlikule kvaliteedile.

Oma sarapuupähkli- ja kakaohartades liigume inimestele ja loodusele kasuliku sarapuupähkli- ja kakaotööstuse poole, ning muudame oma kohustused ja eesmärgid vastutustundliku tootmise ja tooraine hankimise kaudu reaalsuseks.

Ingredients: Communities

Kohalike kogukondade väärtustamine

Põllumehed ja kohalikud piirkonnad, kus me tegutseme ja oma koostisosi hangime, peavad olema väärtustatud. Oma tegevusega aitame üles ehitada eduka ja täieliku jälgitavusega kvaliteetsete koostisosade tarneahela ning selle kaudu aitame säilitada keskkonda ja austada inimõigusi.

Ingredients: Partnering

Kohalik koostöö

Loome koos oma tarnijatega kohalikke pikaajalisi suhteid, et parandada põllumeeste, töötajate ja kogukondade toimetulekut. Selle saavutamiseks peab meie tegevus toimima konkreetsetes kohalikes tingimustes, olgu need kultuurilised, klimaatilised või majanduslikud. Eesmärk on kindlustada korralik sissetulek, parandada naiste ja laste heaolu ning kaitsta keskkonda ja elusloodust.

Ingredients: Looking Ahead

Vaadates tulevikku

Pingutame jätkuvalt selle nimel, et edendada oma tarneahelas tooraine vastutustundlikku hankimist, parandades põllumeeste ja nende kogukondade elutingimusi ning luues säästvaid lahendusi loodusvarade kaitsmisel.

AVASTA MEIE JÄTKUSUUTLIK LÄHENEMINE

SARAPUUPÄHKLID JA KAKAO – FERRERO ROCHERI PEAMISED KOOSTISOSAD

Loe meie jätkusuutlikust lähenemisviisist teistele koostisosadele.