Ferrero Rocher

Mūsu

ekodizaina kārbas

Ferrero Rocher

Ferrero Rocher ir ceļā, lai padarītu savu iepakojumu ilgtspējīgāku.

Mūsu ekodizaina kārbas ir izgatavotas no polipropilēna (PP), plaši izmantota un vieglāk pārstrādājama materiāla¹, kas ir rūpīgi izstrādāts, lai samazinātu plastmasas izmantošanu un ietekmi uz vidi, vienlaikus saglabājot mūsu kārbām raksturīgo caurspīdīgumu un nodrošinot tādu pašu augstas kvalitātes produktu, ko mūsu patērētāji pazīst un mīl.

¹salīdzinot ar iepriekšējām kārbām

MŪSU EKODIZAINA KĀRBU

PRIEKŠROCĪBAS

1. Mazāk izmantotas plastmasas

Ferrero Rocher
Ferrero Rocher

² Pamatojoties uz Ferrero iekšējiem datiem (izņemot pieaugumu) 

2. Mazāks oglekļa pēdas nospiedums

Vismaz par

30%

Mazāks oglekļa pēdas nospiedums³

Līdz pat

70%

Mazāks oglekļa pēdas nospiedums, ja kārbiņu pārstrādā atkārtoti³

³ Secinājumi ir balstīti uz Ferrero Rocher iepakojuma (tikai plastmasas kārbām) salīdzinošo dzīves cikla novērtējumu, ko 2020./2021. gada 1.ceturksnī veica trešā puse, ievērojot iniciatīvas Product Environmental Footprint (PEF) metodiskās vadlīnijas un izmantojot globālos vidējos rādītājus. Emisiju samazinājums par 30% ir sliktākais gadījums, ja jaunā Ferrero Rocher kārba netiek pārstrādāta (sadedzināšana bez enerģijas reģenerācijas). Emisiju samazinājums par 70% ir labākais jaunās kārbas pilnīgas pārstrādes scenārijs. Galīgais oglekļa pēdas nospieduma samazinājums ir atkarīgs no pārstrādes plūsmas efektivitātes un faktiski pārstrādāto kārbu daļas. Plašāku informāciju par mūsu pētījumu varat atrast tehniskajā kopsavilkumā.

Our new eco-designed boxes

3. Otreizējai pārstrādei vieglāk piemērota plastmasas kārba⁴

Ekodizaina kārbas ir izgatavotas no polipropilēna (PP), ko var pārstrādāt daudzās valstīs. Tomēr šīs pārstrādes sistēmas nav pieejamas visās ģeogrāfiskajās vietās. Lūdzu, sazinieties ar vietējo pašvaldību, lai uzzinātu, kā pareizi atbrīvoties no Ferrero Rocher iepakojuma jūsu reģionā.

⁴ Pasaulē pieejamās otrreizējās pārstrādes programmas stingrajam PP iepakojumam ir ievērojami augstākas nekā iepriekšējiem materiāliem, ko esam izmantojuši kārbu ražošanai.

The change to the eco-designed box

Pāreja uz ekodizaina kārbām

Tā kā Ferrero Rocher ekodizaina kārbas tiek ieviestas dažādos tirgos dažādos laikos, sākot ar mūsu ikoniskākā formāta 16 un 30 konfekšu kārbām, dažas iepriekšējās kārbas joprojām var būt atrodamas veikalu plauktos. Mūsu mērķis ir pabeigt ekodizaina kārbu ieviešanu līdz 2025. gadam, un šajā periodā iepriekšējās kārbas pakāpeniski tiks izņemtas no apgrozījuma.

MŪSU CEĻŠ UZ ILGTSPĒJĪGĀKU IEPAKOJUMU

Ferrero ilgtspējas stratēģija mudina uzņēmumu paaugstināt ambīcijas, vienlaikus cenšoties radīt pozitīvas sociālās pārmaiņas un samazināt ietekmi uz vidi neatkarīgi no tā, kur tas darbojas. Iepakojuma ilgtspējas uzlabošana ir šīs ambīcijas galvenā sastāvdaļa, jo tas ir viens no nozares lielākajiem izaicinājumiem.

Atklājiet mūsu ceļu.

1982

1982

Оригинальная прозрачная коробка

1982

Ferrero Rocher впервые был представлен в 1982 году. С тех пор потребители оценили оригинальную прозрачную коробку, которая позволяла им видеть красиво упакованные золотые кoнфеты.

2019

Ferrero Grupas apņemšanās

В 2019 году Группа Ferrero обязалась к 2025 году сделать 100% своей упаковки пригодной для повторного использования, переработки или компостирования и подписала соглашение с Фондом Эллен Макартур Глобальное обязательство по новой экономике пластмасс. Кроме того, Ferrero взяла на себя обязательство сократить свой углеродный след на 43% на тонну произведенной продукции к 2030 году.

2021

2021

Более экологичная упаковка, такое же качество

2021

Прогресс не стоит на месте, и бренд Ferrero Rocher идет в ногу со временем. С сентября 2021 года, начиная с наших самых популярных упаковок по 16 и 30 конфет, мы постепенно перейдем на новую упаковку с экодизайном.

2023

C 2023

Расширенное введение наших коробок с экологическим дизайном

2023

С 2023 года мы будем постепенно вводить наши подарочные коробки с экологическим дизайном, начиная с подарочной коробки c 24 кoнфетaми.

K 2025

Двигаемся к нашей цели с нашими коробками с экологическим дизайном

Выпуск коробок Ferrero Rocher с эко-дизайном — важная веха, но это еще не все. К 2025 году большинство форматов коробок и упаковочных компонентов будут преобразованы в более устойчивую упаковку в соответствии с обязательствами компании Ferrero.

По мере продвижения вперед мы будем продолжать информировать вас о нашем прогрессе. Узнайте больше о глобальных инициативах Ferrero в области устойчивого развития в Отчете об устойчивом развитии группы Ferrero.