Our Main Ingredients

Sastāvdaļu ilgtspēja

Mūsu pieeja

Ingredients: Source

Kā un kur mēs iegūstam mūsu sastāvdaļas

Lai saglabātu Ferrero Rocher kvalitāti, mums ir jārūpējas par sastāvdaļām un to iegūšanas veidu. Mēs cenšamies nodrošināt pilnīgu visu mūsu galveno sastāvdaļu un piegādes ķēžu izsekojamību, lai nodrošinātu, ka sastāvdaļas tiek iegūtas ilgtspējīgi. Mēs sadarbojamies ar atzītām sertifikācijas un standartu organizācijām, veidojam partnerības ar ārējām ieinteresētajām pusēm un īstenojam iekšējo un ārējo auditu.

Ingredients: Farming

Lazdu riekstu un kakao hartas

Mūsu preču hartas, kas mums ir par katru mūsu galveno sastāvdaļu, virza mūsu darbību, nepārtraukti veicinot uzlabojumus  visā piegāžu ķēdē, īpašu uzmanību pievēršot mūsu izejvielu un sastāvdaļu ekonomiskajai, sociālajai un vides kvalitātei. 

Mūsu lazdu riekstu un kakao hartā mēs apliecinām mūsu ambīcijas attiecībā uz cilvēkiem un dabai labvēlīgām lazdu riekstu un kakao nozarēm, kā arī apņemamies īstenot šo mērķi, izmantojot atbildīgu ražošanu un ieguvi.

Ingredients: Communities

Vietējo kopienu pilnvaru paplašināšana

Lauksaimnieku un vietējo kopienu, kurās mēs darbojamies un iegūstam mūsu sastāvdaļas, pilnvaru paplašināšana ir ne tikai pareizā rīcība, bet  tādējādi tiek nodrošināta arī veiksmīgas piegādes ķēdes izveide ar pilnīgu izsekojamību. Tādā veidā mēs palīdzam saglabāt vidi un ievērot cilvēktiesības, vienlaikus ražojot kvalitatīvas sastāvdaļas.

Ingredients: Partnering

Partnerība uz vietas

Mēs veidojam ilgtermiņa attiecības ar mūsu piegādātājiem uz vietas, lai uzlabotu lauksaimnieku, strādnieku un kopienu dzīves apstākļus. Lai to panāktu, mūsu aktivitātes ir jāpiemēro īpašajiem vietējiem apstākļiem, neatkarīgi no tā, vai tie attiecas uz kultūras, klimata vai ekonomikas jomu. Mērķis ir nodrošināt pienācīgus iztikas līdzekļus, uzlabot sieviešu un bērnu labklājību, aizsargāt vidi un savvaļas dzīvniekus.

Ingredients: Looking Ahead

Skatoties uz priekšu

Mēs turpinām censties uzlabot atbildīgu izejvielu ieguvi visā mūsu piegādes ķēdē, pilnveidot lauksaimnieku un viņu kopienu dzīves apstākļus un veicinot ilgtspējīgu dabas resursu aizsardzības praksi.

ATKLĀJ MŪSU ILGTSPĒJĪGO PIEEJU

LAZDU RIEKSTIEM UN KAKAO — GALVENAJĀM FERRERO ROCHER SASTĀVDAĻĀM

Uzzini par mūsu ilgtspējīgo pieeju citām sastāvdaļām.