Shooting Star

Krītoša zvaigzne

Jebkura galda klājums, protams, gaiši iemirdzēsies ar šo Ferrero krītošo zvaigzni.

Krītoša zvaigzne

Cits

Iedvesmas