Our Main Ingredients

Trajnostnost sestavin

Naš pristop

Ingredients: Source

Kako in kje pridobivamo svoje sestavine

Da bi ohranili kakovost Ferrero Rocherja, moramo skrbeti za sestavine in njihovo pridobivanje. Naš cilj je popolna sledljivost vseh naših glavnih sestavin ter dobavne verige, z namenom zagotavljanja trajnostnega dobavljanja sestavin. Sodelujemo s priznanimi certifikacijskimi in standardizacijskimi organizacijami, gradimo partnerstva z zunanjimi udeleženci ter izvajamo notranjo in zunanjo revizijo.

Ingredients: Farming

Listini o lešniku in kakavu

Naše Listine o blagu, ki jih imamo za vsako izmed naših glavnih sestavin, nas vodijo, medtem ko si prizadevamo za nenehno izboljšanje vdolž celotne 

vrednostne verige, s posebno osredotočenostjo na gospodarsko, družbeno in okoljsko kakvost naših surovih materialov in sestavin.

V naših listinah o lešniku in kakavu izražamo našo ambicijo, da postaneta industriji pridelave lešnika in kakava dobri za ljudi in naravo ter našo zavezanost, da to ambicijo uresničimo z odgovorno proizvodnjo in pridobivanjem.

Ingredients: Communities

Usposabljanje lokalnih skupnosti

Usposabljanje kmetov in lokalnih skupnosti, kjer delujemo in pridobivamo svoje sestavine, ni le pravilno, temveč zagotavlja izgradnjo uspešne dobavne verige s popolno sledljivostjo. Tako pomagamo ohraniti okolje in spoštujemo človekove pravice, medtem ko proizvajamo kakovostne sestavine.

Ingredients: Partnering

Partnerstvo na terenu

S svojimi dobavitelji na terenu gradimo dolgoročne odnose, da bi izboljšali življenje kmetov, delavcev in skupnosti. Za doseganje teh ciljev morajo naše dejavnosti potekati v okviru posebnih lokalnih pogojev, kulturnih, podnebnih ali gospodarskih. Cilj je zagotoviti dostojno življenje, izboljšati blaginjo žensk in otrok ter zaščititi okolje in živalski svet.

Ingredients: Looking Ahead

Pogled v prihodnost

Nadaljujemo s prizadevanjem za izboljšanje odgovornega pridobivanja surovin skozi celotno našo dobavno verigo, pri čemer izboljšujemo življenjske razmere kmetov in njihovih skupnosti ter podpiramo trajnostne prakse, da zaščitimo naravne vire.

ODKRIJTE NAŠ TRAJNOSTNI PRISTOP K

LEŠNIKOM IN KAKAVU - KLJUČNI SESTAVINI V SREDIŠČU FERRERO ROCHERJA

Izvedite več o našem trajnostnem pristopu k drugim sestavinam.