Kakao

Kakaolarımız

Bağlılığımız

Ferrero Kakao Tüzüğü aracılığıyla, insanlar ve doğa için iyi bir kakao endüstrisine yönelik hedefimizi ve bu tutkuyu sorumlu kakao tedariki yoluyla gerçeğe dönüştürme taahhüdümüzü belirtiyoruz. Ayrıca, kakao sürdürülebilirlik programımızın bir parçası olarak Rainforest Alliance, tedarikçilerimiz, endüstri ortaklarımız ve STK'lar gibi tanınmış sertifika programları ile işbirliği yapıyoruz.

Knowing the source of our Cocoa

Kakaomuzun Kaynağını Bilebilmek

Kaliteli kakaomuz, dünya kakao üretiminin %65'inden fazlasını gerçekleştiren iki ülke olan Fildişi Sahili ve Gana'dan gelmektedir. Çiftlikleri ve temin ettiğimiz bölgeleri ve ayrıca sahada uygulanan programları haritalandırmamıza olanak tanıyan teknoloji de dahil olmak üzere karmaşık bir izleme sistemi kullanıyoruz. Bunu yapmamız aynı zamanda ormanların yok edilmesinin önlenmesi, çiftçilere iyi tarım uygulamaları konusunda eğitimler verilmesi ve yerel topluluklar için kalıcı ve olumlu değişim sağlanmasına yönelik taahhütlerimizi yerine getirebilmemizde bize yardımcı olmaktadır.

Basic requirements and beyond

Temel Gereklilikler ve Daha Fazlası

Ocak 2021 itibarıyla, Ferrero ürünlerinde kullanılan kakaonun tümü, önde gelen sertifikasyon kuruluşları ve Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade ve diğerleri gibi bağımsız olarak yönetilen diğer standartlar aracılığıyla sağlanmaktadır. Kakaoları sürdürülebilir olarak tedarik etmek ve izlenebilirliği sağlamak, Ferrero'nun yaklaşımının temel gerekliliklerini teşkil etmektedir. Ferrero, çiftçilerin geçim kaynaklarının iyileştirilmesini, çocuk haklarının ve çevrenin korunmasını amaçlayan çeşitli girişimleri uygulamaya koyarak temel gerekliliklerinin ötesine geçmektedir.

Partnership

İlerlemeye yönelik Ortaklık

Ferrero, Dünya Kakao Vakfı ve Uluslararası Kakao Girişimi'nin uzun bir süredir üyesidir ve ormanların yok edilmesine bir son vermeyi amaçlayan Kakao & Ormanlar Girişimi'nin kurucu üyesidir. Ferrero, 2020 yılında, Fildişi Sahili'nde yaşayan 6 milyondan fazla çocuk için kaliteli eğitimin ve erken çocukluk gelişiminin desteklenmesini amaçlayan Çocuklara yönelik Eğitim ve Öğretim Merkezi (CLEF) ve Erken Öğrenme ve Beslenme Merkezi (ELAN) adlı iki kamu-özel girişimini desteklemeye yönelik niyetini ilan etmiştir.

Cocoa

Kakaolarımızın Sürdürülebilirliğinin İyileştirilmesi

Kakaomuzun yetiştirildiği ve hasat edildiği çiftliklerden, lezzetli ürünlerimizin tadını çıkaran tüketicilere kadar uzanan uzun bir yolculuk. Ferrero, iş ortaklarıyla birlikte kakaonun yüksek standartlarımızı karşıladığından emin olabilmek ve kakao üretiminin çevresel ve sosyal açıdan sürdürülebilirliğini sürekli olarak iyileştirebilmek için  bu yolculuğun her bir adımında aktif olarak varlık göstermektedir.

KAKAOMUZ

NEREDE YETİŞTİRİLİYOR

Kakaolarımız ağırlıklı olarak Fildişi Sahili ve Gana'dan gelmektedir. Kakao, kakao ağaçlarında yetişen kakao kabuklarından elde edilen bir meyvedir. Her bir kabuk, kakao çekirdekleri olarak bilinen 30-40 adet büyük tohum içermektedir.

Tracing cocoa

Kakaomuzun yetiştirildiği
çiftliğe kadar izlenebilmesi

Ferrero, kakao çiftliklerinden tüketicilere kadar çok iyi bir izlenebilirlik sistemine sahiptir. Bunu, kakaosunun büyük çoğunluğunu ham çekirdek olarak tedarik etmesi, bunları birbirinden ayrı tutması ve ardından Ferrero'nun kendi tesislerinde işlemesine yönelik özgün yaklaşımı sayesinde yapabilmektedir. Bu nedenle, kakaonun hangi çiftliklerden geldiğini bilebiliyoruz ve bu, sorunları belirleyebilmemize ve kooperatifler ve çiftçilerle birlikte sahada olumlu değişimleri teşvik edebilmemize yardımcı oluyor.

Supporting woman

Kadının Desteklenmesi ve Toplulukların Güçlendirilmesi

Kakao yetiştiren topluluklardaki kadınlar yalnızca ekonomik, çevresel ve sosyal değişim için değil aynı zamanda çocukların korunabilmesinin sağlanması için de kilit aktörlerdir. Hedeflenen programlarımız ve ortaklıklarımız aracılığıyla kadınların güçlendirilmesini destekliyor ve cinsiyet eşitsizliğini azaltıyoruz. Bugüne kadar, Ferrero'nun desteği sayesinde neredeys 1.000 adet Köy Tasarrufu ve Kredi Kuruluşu (VSLA) kurulmuştur ve bu kuruluşlar girişimcilik faaliyetlerini desteklemek adına binlerce kadına küçük kredilere erişim imkanı ve bir iş kurabilmeleri ve idare edebilmeleri için eğitim sağlamaktadır.

KAKAOMUZ

NASIL YETİŞTİRİLİYOR

Dünya genelinde, gelişebilmeleri için doğru koşullara ihtiyaç duyan kakao ağaçlarının büyük bir çoğunluğu, bu doğru koşulların sağlanmasında büyük güçlükler yaşayan küçük çiftçiler tarafından yetiştirilmektedir. Su ve gübre çok büyük bir öneme sahiptir ve çiftçilerin ağaçları hastalıktan ve stresten de korumaları gerekmektedir. Sürdürülebilir tarım uygulamalarını benimsemeleri hususunda kakao çiftçilerini desteklemek konusunda oldukça kararlıyız.

Diversyfing farm income

Çiftçilerin Desteklenmesi

Kakao çiftçiliğinin uygulamalarını geliştirmek, çiftçilerin daha fazla gelir elde etmelerini sağlayacağından büyük öneme sahiptir. Çiftçilere, ticari karşılığın yanı sıra nakit prim de verilir. Sürdürülebilir kakao üretimine yönelik eğitim, çiftçiler arasında popülerdir ve Ferrero, iyi tarım ve çevre uygulamaları konusunda çiftçilerin eğitilebilmesi için teknisyenlerin işe alınması amacıyla çiftçilere yönelik bu Tarla Okullarına yapılan yatırımları desteklemektedir.

Supporting Farmers

Çiftlik gelirinin çeşitlendirilmesi

Kakao tek başına yıl boyunca düzenli bir gelir sağlamamaktadır ve genellikle çiftçilere iyi bir yaşam standardı sağlayabilecek kadar yeterli değildir. Ferrero, çiftçilerin çiftliklerine meyve ve kereste ağaçları gibi diğer mahsulleri ekerek ve arıcılık, bal üretimi ve hayvancılık gibi diğer faaliyetlerde ve ayrıca  gelir getirici çiftlik dışı diğer faaliyetlerde bulunarak gelirlerini çeşitlendirmelerini desteklemektedir.

KAKAOMUZ

HASAT SONRASI SÜREÇ

Kakao çekirdekleri yılda iki defa hasat edilmektedir. Ardından, kabuklarından çıkarılmakta ve bir hafta boyunca muz yapraklarının altında yığınlar halinde mayalanmaya bırakılmaktadır. Bunun yapılması, kakaonun aromatik öncüllerinin gelişmesini sağlamaktadır. Sonra, sonraki yedi gün boyunca tropikal güneş altında kurutulmaktadır. Hem fermantasyon hem de kurutma işi genellikle kadınlar tarafından yapılırken, erkekler genellikle kakao üretimi, hasadı ve satışıyla ilgilenmektedir.

Quality checks

Kalite kontrolleri

Kakao hasadı yıldan yıla farklılık göstermekte ve mahsulün kalitesi ve özellikleri de değişmektedir. Ferrero Rocher'nin kaliteli ve eşsiz lezzetini sağlamak üzere en iyi karışımları tanımlamak için tecrübemizden faydalanıyoruz. Çiftçiler, kakaolarını jüt torbalar içinde, genellikle küçük bir depodan ibaret olan yakındaki satın alma noktasına getirmektedir. Kakao çekirdekleri fabrikalarımıza ulaşana kadar birçok kalite kontrolünden geçirilmektedir.

FINDIĞA YÖNELİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZI KEŞFEDİN

Diğer malzemelere yönelik sürdürülebilirlik yaklaşımımızı öğrenin.