Fındıklar

Fındıklarımız

Amacımız

çiftçilerin ve çiftçi topluluklarının kalkındığı, işçi ve çocuk haklarına saygı duyulduğu ve yenilenebilir tarım uygulamaları yoluyla çevresel değerlerin güçlendirildiği, herkes için değer yaratan bir fındık sektörünün itici gücü olabilmektir.

BASIC REQUIREMENTS AND BEYOND

Temel Gereklilikler ve Daha Fazlası

Herkes için değer yaratan bir fındık endüstrisinin arkasındaki itici güç olabilme hedefimiz doğrultusunda, gereksinimlerimizi ve taahhütlerimizi üç öncelikli alanda özetleyen Ferrero Fındık Sözleşmesi'ni yayınladık: İnsan Hakları ve Sosyal Uygulamalar, Çevrenin Korunması ve Sürdürülebilirlik ve Tedarikçilerin Şeffaflığı.

Our Hazelnuts

Fındıklarımızın Sürdürülebilirliğinin İyileştirilmesi

Fındıkla ilişkili tüm tedarik zinciri faaliyetlerini bir araya getiren Ferrero Fındık Şirketi (HCo), sorumlu bir şekilde, insanlara ve gezegene özen göstererek kaynak sağlamayı taahhüt eder. Fındıklarımızla ilgili daha fazlasını öğrenmek için her bir adımı takip edin.

FINDIKLARIMIZ

FINDIKLARIMIZ NEREDE YETİŞİYOR

Ferrero Rocher'de kullanılan fındıklar yüksek kalitede olup, genellikle Akdeniz iklimi tipine sahip fındık bahçelerinden elde edilir. Fındıklarımız öncelikle Türkiye, İtalya, Şili ve ABD gibi ülkelerden gelmektedir. Bazı ülkelerin tedarik zincirleri daha büyük ve karmaşıktır; fındıklar küçük aile işletmelerinde yetiştirilmekte ve tarım hasadı mevsimlik işçilerle desteklenmektedir. Bu zorluklar uzun vadeli bir taahhüt gerektirir.

Tracing our hazelnuts to the farm_pc

Fındıklarımızın Yetiştirildiği Çiftliğe Kadar İzlenebilmesi

Küresel fındık tedarik zincirimizde tarla seviyesine kadar tam izlenebilirlik sağlama taahhüdümüzü, 2023 ürün sezonu için (güney yarımkürede 2024 ürün sezonu) gerçekleştirmeye kararlıyız. Bu, fındık üretiminin herkes için değer yaratmasını sağlamada önemli bir adımdır. 2020/21 ürün sezonu itibariyle, fındık tedarik ettiğimiz ülkelerin dördünde – Arjantin, Şili, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa – tam izlenebilirliği sağladık.

Hazelnut know-how

Fındığa Yönelik Bilgi Birikimi

Ferrero Fındık Şirketi, fındık sektöründe güçlü bir uzmanlığa sahiptir ve kaliteyi ve verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliği güçlendirmek adına fındık yetiştiriciliği alanındaki bilgi birikimini ve deneyimini geliştirmekte ve paylaşmaktadır.

FINDIKLARIMIZ

Nasıl Yetiştiriliyor

Fındık ağaçları sonbahardaki her hasatta meyve vermektedir. Fındık bahçelerimizin ve tedarik ettiğimiz fındıklarımızın daha geniş ve daha küresel bir ekosisteme bağlı olduğunu biliyoruz. Ayrıca bazı ülkelerde tarımsal çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve çocuk işçiliğinin önlenmesi de dahil olmak üzere daha geniş toplumsal meselelerin çözülmesine ihtiyaç duyulduğunun da farkındayız.

Farming with Nature

Doğa Dostu Çiftçilik

Onarıcı ve yenileyici tarım ilkelerini kendi Tarım Alanlarımızda uygulamak ve bu ilkelerin başlıca hammadde temin ettiğimiz ülkelerdeki tarım topluluğu tarafından da benimsenmesini sağlamak konusunda kararlıyız. Teşvik etmeye çalıştığımız yenileyici tarım ilkeleri arasında toprak sağlığının iyileştirilmesi ve girdileri yönetmek ve biyo-çeşitliliği artırmak amacıyla ekolojik tarımsal yöntemlerin geliştirilmesi yer almaktadır.

Hazelnuts

Sürekli İyileştirme

Bazı ülkelerdeki tarımsal çalışma koşullarından kaynaklanan zorlukların ve toplumsal sorunların ele alınabilmesi için uzun vadeli bir adanmışlığın gerekli olduğunu biliyoruz. Her çocuğun, eğitim alma hakkı ve güvenli bir çevre ile mutlu bir şekilde büyüyerek korunması gerektiği inancıyla, çok paydaşlı bir yaklaşım vasıtasıyla, tedarik zincirimizin tamamında çocuk işçiliğinin önlemesi ve ortadan kaldırmasına yönelik kararlılığımızı aktif bir şekilde uygulamaya geçiriyoruz.

FINDIKLARIMIZ

HASAT EDİLMELERİNİN ARDINDAN

Fındıklar hasat edilmelerinin ardından kurutulup temizlenmekte ve işlenmek üzere fındık fabrikalarımıza gönderilmektedir. Fındıklar burada boyutlarına göre sınıflandırılmakta ve daha sonra fındık kabukları, fındığın iç kısmına zarar vermeyecek şekilde dikkatlice kırılmaktadır. Son olarak, fındık içleri Ferrero Rocher'nin kalite kriterlerine uygun olarak seçilmektedir.

Ready for Ferrero’s facilities:

Ferrero’nun tesislerine hazır hale getirme

Fındıklar sınıflarına göre ayrıldıktan, kırıldıktan ve seçildikten sonra sıkı koşullar altında paketlenmekte ve depolanmaktadır ve ayrıca çikolata üretim tesislerimizde kavrulmadan önce ek kalite kontrol süreçlerine tabi tutulmakta ve ardından benzersiz Ferrero Rocher'yi yaratmak üzere diğer malzemelerle birleştirilmektedir.

KAKAOYA YÖNELİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZI KEŞFEDİN

Diğer malzemelere yönelik sürdürülebilirlik yaklaşımımızı öğrenin.