Our Main Ingredients

KULLANILAN MALZEMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ

YAKLAŞIMIMIZ

Ingredients: Source

Kullandığımız Malzemeleri Nereden ve Nasıl Temin Ediyoruz

Ferrero Rocher'nin kalitesini sürdürebilmek için kullanılan malzemelere ve bunların nasıl temin edildiğine özen gösteriyoruz. Malzemelerimizi sürdürülebilir bir şekilde tedarik ettiğimizden emin olmak adına kullandığımız başlıca malzemelerimizde ve tedarik zincirlerimizde tam izlenebilirlik sağlamayı hedeflemekteyiz. Tanınmış belgelendirme kuruluşlarıyla ve standart enstitüleri ile çalışıyor, dış paydaşlarla ortaklıklar kuruyor ve iç ve dış denetimler gerçekleştiriyoruz.

Ingredients: Farming

Fındık & Kakao Sözleşmelerimiz

Ana içeriklerimizin her biri için sahip olduğumuz Emtia Tüzüğümüz, hammadde ve içeriklerimizin ekonomik, sosyal ve çevresel kalitesine özellikle odaklanarak, tüm değer zinciri boyunca sürekli iyileştirme arayışımızda bize rehberlik eder.

Fındık ve Kakao Kiralama Sözleşmemizde, insan ve doğa için iyi olan fındık ve kakao endüstrilerine yönelik tutkumuzu ve sorumlu üretim ve kaynak kullanımı yoluyla bu tutkuyu gerçeğe dönüştürme taahhüdümüzü belirtiyoruz.

Ingredients: Communities

Yerel Toplulukların Güçlendirilmesi

Faaliyet gösterdiğimiz ve malzemelerimizi tedarik ettiğimiz yerlerdeki çiftçilerin ve yerel toplulukların güçlendirilmesi yapılacak doğru şey olmakla kalmayıp aynı zamanda tam olarak izlenebilirliğe sahip gelişen bir tedarik zinciri inşa edebilmemizi de sağlamaktadır. Bu sayede, kaliteli malzemeler üretirken aynı zamanda, çevrenin korunmasına ve insan haklarına saygı gösterilmesine yardımcı oluyoruz.

Ingredients: Partnering

Sahada İşbirliğinde Bulunmak

Çiftçilerin, işçilerin ve toplulukların geçim kaynaklarını iyileştirmek amacıyla tedarikçilerimizle sahada uzun vadeli ilişkiler kuruyoruz. Bunu başarabilmek için, faaliyetlerimizin ister kültürel, ister iklimsel veya ekonomik olsun, belirli yerel koşullar dahilinde yerine getirilmesi gerekmektedir. Buradaki amaç, insan geçim kaynaklarını güvence altına almak, kadınların ve çocukların refahını arttırmak ve çevreyi ve doğal yaşamı korumaktır.

Ingredients: Looking Ahead

İleriye Bakış

Tedarik zincirimizin kapsamında kalan tüm hammaddelerin sorumlu bir şekilde tedarik edilmesini iyileştirmek, çiftçilerin ve topluluklarının yaşam koşullarını iyileştirmek ve doğal kaynakların korunması için sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek üzere çaba göstermeye devam ediyoruz.

FERRERO ROCHER'NİN KALBİNDE YER ALAN MALZEMELER OLAN FINDIK VE KAKAOYA YÖNELİK

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZI KEŞFEDİN

Diğer malzemelere yönelik sürdürülebilirlik yaklaşımımızı öğrenin.