Политика за поверителност

Ferrero Romania S.R.L („Фереро“) се ангажира да защитава поверителността на данните на потребителите на този уебсайт („Уебсайтът“) и ще направи всичко в своите възможности, за да осигури обработването на Личните данни на потребителите (както е дефинирано по-долу) при зачитане на основните им права и свободи, както и тяхното лично достойнство, и с особено внимание по отношение на поверителността.

В резултат на това, ние от Фереро изготвихме настоящата Политика за защита на личните данни, за да Ви информираме накратко как ще събираме, обработваме, споделяме и защитаваме сигурността на Вашите Лични данни. В нея също така е описано какви възможности за избор имате във връзка с обработването, достъпа и коригирането на Вашите Лични данни.

Възможно е да поискаме от потребителите да представят определена лична информация и детайли с цел да предоставяме нашите услуги и затова бихме искали да обясним процедурите и начините, по които обработваме предоставените ни Лични данни. В настоящата Политика за поверителност също така ще Ви предоставим пълна информация, за да можете да изразите Вашето съгласие за обработването на Личните Ви данни по изричен и информиран начин, когато това е необходимо.

По принцип всяка информация и данни, които предоставяте или които се събират по друг начин от нас в контекста на Уебсайта, ще бъдат обработвани от Фереро в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните, „ОРЗД“). Това по-специално означава, че при обработването на Лични данни, извършвано от Фереро, ще се спазват принципите на законосъобразност, добросъвестност, прозрачност, ограничаване на целите, ограничаване на съхранението, свеждане на данните до минимум, точност, цялостност и поверителност.

Администратор на лични данни

Администраторът на лични данни, по отношение на всички операции по обработването на Лични данни, извършвани чрез Уебсайта, е Фереро, със седалище и адрес на управление: 201, Barbu Vacarescu Street, Globalworth Tower, 12th Floor, District 2, Bucharest, Romania.

Фереро е назначило местен координатор по въпросите за защита на данните/ Длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД). За да се свържете с него/нея относно всякакви въпроси, касаещи обработването на Лични данни от страна на Фереро, включително списък на обработващите Лични данни от негово име, моля, използвайте следния имейл адрес: privacy.bulgaria@ferrero.com.

Какви Лични данни събираме от Вас?

Когато използвате Уебсайта, и по-специално, когато предоставяте информация и качвате файлове на Уебсайта, с цел да осъществите достъп до услугите на Уебсайта, Фереро може да събира и обработва информация, свързана с Вас като физическо лице и която позволява да бъдете идентифицирани директно или чрез допълнителна информация („Лични данни“). Тази информация може да бъде събирана от Фереро, както когато сами изберете да я предоставите (например когато заявите услуги, предоставяни от Фереро през Уебсайта), така и просто като анализираме Вашето поведение в Уебсайта.

Лични Данни, предоставяни доброволно от потребителите

Когато създавате профил в Уебсайта, от Вас ще бъде поискано да предоставите определени Лични данни, като например данни за контакт (например Вашето име, имейл адрес, телефонен номер, държава на пребиваване и физически адрес) и маркетингови предпочитания за изброените по-долу цели.

Когато Уебсайтът Ви позволява да се регистрирате чрез личния си потребителски профил в социалните медии (Влизане чрез социален профил) с Вашето предварително и оттегляемо съгласие, ние можем да получим достъп до същата ограничена информация, включена в този профил, свързана с Вашето име, възраст, местоположение, харесвания, интереси, контакти и изображения.

Данни за сърфирането

Функционирането на Уебсайта – така, както е стандартно за уебсайтове в Интернет – включва използването на компютърни системи и софтуерни процедури, които събират, в рамките на своето рутинно функциониране, информация за потребителите на Уебсайта, предаването на която е автоматично при използване на протоколи за Интернет комуникация.

Въпреки че Фереро не събира тази информация, за да я свърже с конкретни потребители, все пак е възможно, поради своето естество и чрез обработване и асоцииране с допълнителни данни, съхранявани от трети лица, чрез тези данни да може да се позволи идентифицирането на потребителя, било то пряко чрез тази информация, или чрез използването на друга събрана информация. По тази причина тази информация трябва също да се разглежда като Лични данни.

Тази информация включва няколко параметри, свързани с Вашата операционна система и IT среда, включително Вашия IP адрес, местоположение (държава), имената на домейните на Вашия компютър, URI (Универсален идентификатор на ресурси) адресите на ресурсите, които заявявате на Уебсайта, часът, в който са подадени заявките, информация за дейностите Ви на нашия Уебсайт (например посетените от Вас страници, стоките, които разглеждате), метода, използван за подаване на заявки към сървъра, размерите на файла, получен в отговор на заявка, цифровият код, показващ статуса на отговора, изпратен от сървъра (успешен, грешка и т.н.), данни за устройството (например Вашия компютър, таблет или смартфон), което използвате за достъп до нашия Уебсайт и т.н., чрез бисквитки и други технологии, които позволяват това проследяване. За управление на Flash бисквитките, моля натиснете тук. Може да контролирате употребата на бисквитки на ниво отделен браузър, но ако решите да деактивирате бисквитки, това може да ограничи използването на определени характеристики  или функции на нашия уебсайт или услуга, както е описано по-долу.

Тези данни се използват от Фереро само за анонимни, статистически цели относно използването на Уебсайта, без да се асоциират с който и да е идентификатор на потребителите, с цел да се осигури правилното му функциониране и да се идентифицират евентуални грешки и/или злоупотреби с Уебсайта. Тези данни могат да се използват и за целите на задължения по повод разследване в случай на информационни престъпления, извършени срещу Уебсайта.

За повече информация, моля вижте нашата Политика относно бисквитките.

Дейности по обработването

Обработването на лични данни се извършва по такива процедури, технически и електронни средства, които са подходящи за защита на поверителността и сигурността на данните и се състои в събиране, записване, организиране, съхранение, консултиране, разработване, промяна, избор, извличане, подреждане, използване, комбиниране, блокиране, комуникация, разпространение, изтриване и унищожаване на лични данни, включително комбинация от две или повече такива дейности.

Защо обработваме тази информация? Цели на обработването и правни основания

Фереро възнамерява да обработва Вашите Лични данни, събирани чрез Уебсайта, за следните цели:

 • За да предостави отговори или услуги, които заявявате, включително като  позволява създаването на Ваш акаунт, за получаване на информация от Фереро и за да Ви се изпращат съобщения чрез използване на push-уведомленията; за да потвърдим самоличността Ви и да Ви съдействаме, в случай че загубите или забравите данните си за вход/ паролата си за услуги на Фереро, изискващи регистрация; за да можете да създавате и поддържате регистриран потребителски профил, за обработването на транзакции и участия, които заявявате, за да се свързваме с Вас, когато е необходимо, и да отговаряме на Ваши заявки и запитвания, включително по имейл; за да обработваме картови плащания и за да предоставяме всякакви други услуги, които евентуално поискате; за да Ви изпращаме бюлетини, за които сте се абонирали като услуга (имащи само информативно съдържание); за да финализираме поръчки и да доставяме продукти, закупени на Уебсайта и за да Ви предоставяме всякакви други услуги, които бихте могли да поискате („Предоставяне на услуги“). Не се изисква Вашето съгласие за обработването на данни за тези цели, тъй като такова обработване е необходимо за предоставянето на исканите от Вас услуги и следователно за изпълнението на договор, по който сте страна, или за изпълнението на мерките, които сте поискали, преди да сключите споразумението (ОРЗД, член 6, параграф 1, б. „б“). Не е задължително да предоставяте на Фереро Вашите Лични данни за тези цели; но ако не го направите, Фереро няма да може да Ви предостави никакви услуги.
 • За маркетингови, промоционални и рекламни цели, включително за целите на директния маркетинг, както и за извършване на проучвания, изследвания, пазарни статистики или анкети, посредством електронна поща, SMS, push-уведомления, изскачащи банери, съобщения в реално време, обаждания от оператор, официалните страници на Фереро в социалните медии, относно продуктите и услугите на Фереро („Маркетинг“), както и да Ви изпращаме оферти, промоции или друга информация относно нашите стоки и услуги. Обработването на лични данни за тези цели се основава на Вашето съгласие. Никога не е задължително да давате съгласието си на Фереро за използването на Вашите Лични данни за тези цели и няма да претърпите никакви последици, ако решите да не го дадете (освен че повече няма да можете да получавате маркетингови съобщения от Фереро). Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено и на по-късен етап.
 • За бъдещи маркетингови, промоционални и рекламни цели, като Ви изпратим директни маркетингови съобщения по електронна поща относно предлагани от Фереро продукти и услуги, които са идентични или подобни на тези, които преди това сте заявили чрез използването на Уебсайта („Софт спам“). Обработването за тези цели се основава на законния интерес на Фереро да Ви изпраща директни маркетингови съобщения по електронната поща относно продуктите и услугите, предлагани от Фереро и които са идентични или подобни на тези, които сте заявили по-рано през Уебсайта. Можете да блокирате тези съобщения и няма да претърпите никакви последици, ако го направите (освен че повече няма да можете да получавате съобщения от Фереро), като изпратите възражение чрез линка за отписване, предоставен в края на всички такива съобщения.
 • За да създадем Вашия потребителски профил (индивидуален и/или общи профили) на нашия Уебсайт, като събираме и анализираме информация относно предпочитанията, които посочвате, както и за това какво избирате на Уебсайта, а също и за основните дейности, които извършвате на Уебсайта, чрез използването на профилиращи бисквитки („Профилиране“). Тази информация ще бъде използвана за персонализиране на услугите, предоставяни чрез Уебсайта, където е възможно, за да отговорим на Вашите предпочитания и избор, както и да Ви представяме информация и реклами, които е възможно да са релевантни за Вас и Вашите интереси, да Ви предлагаме персонализирани оферти, които биха представлявали интерес за Вас, да Ви предоставяме информация за други уебсайтове/ услуги, към които Фереро смята, че бихте проявили интерес. Всички алгоритми, участващи в това обработване, се тестват редовно с цел да се осигури добросъвестност на обработването и контрол за тенденциозност. Обработването за тази цел се основава на Вашето съгласие, събрано чрез изскачащ банер за бисквитки и/или конкретно поле с отметка. Никога не е задължително да давате съгласието си на Фереро да използва Вашите Лични данни за тази цел и няма да претърпите никакви последици, ако решите да не го предоставяте (с изключение на това, че няма да можете да се възползвате от по-голяма персонализация на потребителското Ви изживяване по отношение на Уебсайта). Всяко дадено съгласие може да бъде оттеглено и на по-късен етап, като промените настройките на устройството си или се свържете с Фереро на посочения по-горе адрес. За повече информация, моля вижте нашата Политика относно бисквитките.
 • За спазване на закони, които налагат на Фереро да събира и/или обработва допълнително определени видове Лични данни, включително разпоредби относно състезания, в случай че потребителите участват в състезания или получаване на награди на нашия Уебсайт („Спазване на изискванията“). Когато предоставяте Лични данни на Фереро, Фереро трябва да ги обработва в съответствие с приложимото законодателство, което може да включва запазване и докладване на Личните Ви данни пред публични органи с цел спазване на данъчни, митнически или други правни задължения. Не се изисква съгласие за обработването на данни за тази цел, тъй като обработването е необходимо за спазване на правно задължение (ОРЗД, член 6, параграф 1, буква „в“).
 • С цел предотвратяване и откриване на злоупотреба с Уебсайта или каквито и да е измамни действия, извършвани чрез него („Злоупотреби/Измама“). Обработването за тази цел е необходимо, с цел следване на законните интереси на Фереро, свързани с предотвратяване и откриване на измамни действия или злоупотреби с Уебсайта (с потенциално престъпни цели).
 • За да анализираме и подобряваме предоставянето на нашите услуги, да подобряваме Уебсайта, да оценяваме ефективността на маркетинговите дейности и услуги на Фереро, да извършваме статистически и демографски анализи на корпоративните клиенти и регистрираните потребители на Фереро („Анализи“). Обработването за тази цел е необходимо, с цел следване на законните интереси на Фереро, свързани с разработването и администрирането на Уебсайта и да се подобрят услугите, предоставяни на Уебсайта.

От потребителите не се изисква да предоставят Лични данни, за да разглеждат публични страници на Уебсайта. Предоставянето на Лични данни за посочените по-горе цели не е задължително, но въпреки това, непредоставянето на изискуемите данни (посочени като такива в регистрационния формуляр, където е приложимо, според случая), може да попречи на потребителите да завършат регистрацията си или да ползват свързани с нея услуги.

Кой ще има достъп до Вашите Лични данни?

В рамките на своята дейност и за целите, посочени по-горе, Вашите Лични данни могат да бъдат споделяни със следните лица („Получатели“):

 • Други дружества от групата на Фереро за вътрешни административни цели; 
 • Надлежно назначени обработващи данни, предоставящи конкретни услуги за обработването на данни или второстепенни услуги (като например съхраняване на данни, изпращане на съобщения от наше име, уеб хостинг, управление на състезания, потребителски услуги, IT услуги, свързани с функционирането на Уебсайта, изпращане на имейли), от името на Фереро и съгласно неговите указания, и след проверка на Фереро, че тези обработващи предоставят достатъчно гаранции за защита на данните, преди да се сключи необходимото споразумение за обработването на данни. Пълният актуализиран списък на определените за обработващи данни, който може да включва други дружества в рамките на групата Фереро, може да бъде получен от нашето длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД) на горепосочения e-mail адрес;
 • Избрани лица, упълномощени от Фереро да обработват Лични данни, необходими за извършване на дейности, които са изрично свързани с предоставянето на услугите чрез Уебсайта (например техническа поддръжка на мрежовото оборудване и електронни съобщителни мрежи), които са поели задължение за спазване на поверителност или са обект на подходящо правно задължение за спазване на поверителност (например служители на Фереро);
 • Публични субекти, органи или власти, в съответствие с приложимото законодателство или обвързващи разпореждания на тези субекти, органи или власти. Възможно е също така да разкрием Ваши Лични данни, когато вярваме добросъвестно, че разкриването е необходимо, за да защитим Вашата безопасност или безопасността на други лица, да разследваме измами или да отговаряме на искания на държавни органи.

Личните данни не се оповестяват или прехвърлят на трети лица, освен в случай на извънредни корпоративни сделки, когато Лични данни могат да бъдат прехвърлени или предоставени на трети лица - купувачи/ наематели или цесионери при спазване на приложимото законодателство.

Прехвърляне на Лични данни

Личните данни могат да бъдат прехвърлени в други държави от Европейския съюз, в които се намират помещенията или сървърите на Фереро или на някой от неговите доставчици. Личните данни няма да се прехвърлят извън територията на Европейския съюз.

Деца

С цел да спазва законите, защитаващи неприкосновеността на децата онлайн, Фереро не събира Лични данни от деца под 16-годишна възраст. Фереро обръща сериозно внимание на личната неприкосновеност на децата. Поради тази причина, препоръчваме родител или настойник да съдейства и насочва всяко лице под 16-годишна възраст, което възнамерява да разгледа Уебсайта или да получи достъп до услугите, предоставяни от Фереро. В случай че Фереро научи, че неволно е събрало лични данни от дете под 16-годишна възраст, незабавно ще изтрие тази информация.

Деца под 13-годишна възраст не трябва да използват Уебсайта или услуги на Фереро.

Ако родителите/настойниците биха искали да ограничат достъпа на непълнолетно лице до Уебсайта, има широко разпространени и достъпни програми, които дават възможност за контрол върху достъпа до интернет или до определени уебсайтове.

Сигурност на Личните данни

Всички Лични данни, събирани и обработвани чрез Уебсайта, ще се съхраняват и обработват така, че да се сведе до минимум рискът от унищожаване, загуба (включително случайна загуба), неразрешен достъп/ употреба или употреба, която е несъвместима с първоначалната цел на събирането. Това се постига чрез техническите и организационни мерки за сигурност, въведени от Фереро. Подробен списък с мерките за сигурност на Фереро можете да намерите тук.

Запазване на Личните данни

Като цяло, Фереро ще запази Вашите Лични данни само за толкова време, колкото е абсолютно необходимо, според целта, поради която са събрани:

 • Лични данни, обработвани за Предоставяне на услуги, ще се съхраняват от Фереро за срока, който се счита за абсолютно необходим за изпълнението на тази цел. Информацията, обаче, ще се съхранява по-дълго, ако ни е необходима, за да отговорим на претенции относно услугите или да защитим интересите на Фереро, свързани с потенциална отговорност във връзка с Предоставянето на услуги.
 • Лични данни, обработвани за целите на Маркетинг и Профилиране, ще се съхраняват от Фереро от момента, в който дадете съгласието си, до момента, в който го оттеглите. Когато съгласието не бъде оттеглено, ще бъде поискано то да се подновява на фиксирани интервали от 24 месеца. След като съгласието бъде оттеглено (или не бъде дадено, след искане за подновяване), Личните данни вече няма да се използват за тези цели, въпреки че е възможно да бъдат запазени от Фереро, тъй като е възможно да бъдат необходими с цел защита на интересите на Фереро, свързани с потенциалната отговорност във връзка с обработването. Лични данни, обработвани за целите на Софт спам, ще бъдат съхранявани от Фереро от момента, в който са предоставени от Вас на Фереро, до момента, в който възразите срещу обработването. След като възразите, Личните Ви данни вече няма да се използват за тези цели, въпреки че могат да бъдат запазени от Фереро, по-специално защото могат да бъдат необходими за защита на интересите на Фереро, свързани с потенциална отговорност във връзка с обработването.
 • Лични данни, обработвани с цел Спазване на изискванията, ще се запазват от Фереро за срока, изискван съгласно конкретните правни задължения, във връзка с които Личните данни са били обработвани.
 • Лични данни, обработвани с цел предотвратяване на Злоупотреби/Измами и за Анализи, ще се запазват от Фереро за такъв срок, какъвто е абсолютно необходим за изпълнение на целите, за които са събрани.

След тези срокове, всички данни се изтриват или анонимизират, с изключение на данните, които законът ни задължава да съхраняваме за по-дълъг срок.

Какви са Вашите права? Как можете да ги упражнявате?

В качеството си на субект на данни, Вие имате право по всяко време да упражните следните права:

 • Да получите потвърждение за това, че Ваши Лични данни се обработват от Фереро, да осъществите достъп и да получите копие от тези данни;
 • Да актуализирате, променяте и/или коригирате Вашите Лични данни, когато са неточни или непълни;
 • Вашите Лични данни да бъдат изтрити, когато смятате, че обработването не е необходимо или по друг начин е незаконно, да направите Личните си данни анонимни, да блокирате данни, чието обработване е незаконно или да поставите ограничения за обработването;
 • Да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, въз основа на релевантни основания, свързани с конкретната ситуация с Вас, поради която според Вас Фереро не следва да обработва Вашите Лични данни за определена цел;
 • Да възразите срещу обработването на Личните Ви данни, извършено с цел изпращане на рекламни материали, извършване на директни продажби, пазарни проучвания или за търговски съобщения;
 • Да оттеглите Вашето съгласие за обработване (за целите на Маркетинг и Профилиране), когато за правно основание за обработването служи Вашето съгласие – това няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттеглянето на Вашето съгласие.
 • Да поискате ограничение за обработването на Личните Ви данни, когато смятате, че обработваните Лични данни са неточни или че обработването е ненужно или незаконно, както и когато сте възразили срещу това обработване;
 • Преносимост - имате право да получите копие от Личните данни, които сте предоставили на Фереро, в структуриран, широко използван и машинно четим формат, както и да поискате предаването на тези Лични данни на друг администратор на данни;
 • Да се откажете от рекламирането, базирано на Вашите интереси. Ние си партнираме с трето лице, за да управляваме рекламирането си на други сайтове. Нашият партньор-трето лице може да използва бисквитки или подобни технологии, за да Ви осигури рекламиране въз основа на дейностите Ви при сърфиране и Вашите интереси. Ако искате да се откажете от рекламиране въз основа на интереси, кликнете тук или ако сте в Европейския съюз, кликнете тук. Моля, обърнете внимание, че ще продължите да получавате общи реклами.

Моля, обърнете внимание, че по-голямата част от Личните данни, които предоставяте на Фереро, могат да бъдат променяни по всяко време, включително и Вашите предпочитания за електронна поща, посредством достъп, където е приложимо, до потребителския Ви профил в Уебсайта. Когато заявите услуги чрез Уебсайта, може да сте избрали едно или повече средства за комуникация, чрез които може да се извършва обработването на Лични данни за Маркетинг цели (като например телефон, SMS, имейл, поща, социални медии). Можете да оттеглите съгласието си за обработването за всички избрани средства за комуникация или можете да изберете да блокирате само определени средства (например, ако оттеглите само съгласието си за получаване на маркетингови съобщения чрез SMS, няма да получавате повече съобщения чрез SMS, но може да продължите да ги получавате по електронната поща), чрез Вашия потребителски профил в Уебсайта, където е приложимо.

Също така, можете да оттеглите съгласието си за Маркетинг цели (за съобщения, получени чрез електронна поща), като изберете съответната връзка, поместена в края на всяко маркетингово съобщение.

Съгласието за Профилиране, извършено чрез бисквитки, може да бъде оттеглено по всяко време. Когато е дадено съгласие за Профилиране чрез конкретно поле с отметка, можете да оттеглите това съгласие, като промените предпочитанията си по всяко време чрез Вашия потребителски профил в Уебсайта, където е приложимо. За повече информация, моля вижте нашата Политика относно бисквитките.

По всяко време имате право да упражнявате правата, установени съгласно действащото законодателство, като изпратите съответното искане до нашия Отдел за защита на личните данни и ДЛЗД по поща (на адреса на Администратора, посочен по-горе) или на  имейл адрес: privacy.bulgaria@ferrero.com.

В случай че имате нерешен проблем, свързан с обработването на лични данни, който не сме решили задоволително, моля, свържете се с нашия базиран в САЩ доставчик на услуги, свързани с разрешаване на спорове на трети страни, (безплатно) на адрес https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Накрая, имате право да подадете жалба до Вашия местен орган на ЕС за защита на данните или до органа за защита на данните в България (Комисия за защита на личните данни, чрез данните за контакт, посочени на https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=5), ако смятате, че сме обработвали Вашите Лични данни по незаконен начин.

Изменения

Настоящата Политика за защита на личните данни влезе в сила на 25 май 2018 г. Последно изменена на: 31 Юли 2020 г. 

Фереро си запазва правото да изменя частично или изцяло настоящата Политика за защита на личните данни или просто да актуализира нейното съдържание, например в резултат на изменения в приложимото законодателство. В случай че Фереро направи съществени изменения, ние ще Ви уведомим чрез публикуване на уведомление на настоящия Уебсайт преди съответната промяна да влезе в сила. Поради тази причина, Фереро Ви приканва да посещавате редовно страницата на настоящата Политика за поверителност, за да се запознавате с нейната последна актуализирана версия, така че да сте постоянно информирани за това как Фереро събира и използва Личните данни.