Our Main Ingredients

Устойчивост на съставките

Нашият Подход

Ingredients: Source

Как и откъде взимаме съставките

За да поддържаме качеството на Ferrero Rocher, трябва да се грижим за съставките и начина, по който те се добиват. Стремим се към пълна проследимост на всички наши основни съставки и вериги за доставки, за да гарантираме, че се снабдяваме със съставки по устойчив начин. Работим с признати организации за сертифициране и стандарти, изграждаме партньорства с външни заинтересовани страни и прилагаме вътрешен и външен одит.

Ingredients: Farming

Ценности на Ferrero за земеделие

Стартирахме Програмата "Ценности на Ferrero за земеделие" (Ferrero Farming Values ​​(FFV)) през 2013 г., за да постигнем амбицията си за разработване на устойчива верига за доставки за всяка от основните ни съставки. Програмата (FFV) е основата, която фокусира нашите усилия за устойчивост към подобряване на правата на човека, поминъка на фермерите и околната среда.

Ingredients: Communities

Подкрепа на Местните Общности

Подкрепата за фермерите и местните общности, в които работим и от които се снабдяваме със съставки, е не само редно, но и гарантира изграждането на процъфтяваща верига за доставки с пълна проследимост. По този начин помагаме за опазването на околната среда и зачитането на човешките права, като същевременно произвеждаме качествени съставки.

Ingredients: Partnering

Сътрудничество

Изграждаме дългосрочни взаимоотношения с нашите доставчици на място, за да подобрим условията на живот на фермерите, работниците и общностите. За да постигнем това, нашите дейности трябва да функционират в рамките на специфичните местни условия - културни, климатични или икономически. Целта е да се осигури достоен поминък, да се подобри благосъстоянието на жените и децата и да се опази околната среда и дивата природа.

Ingredients: Looking Ahead

Поглед напред

Продължаваме да се стремим да подобряваме отговорното снабдяване със суровини по нашата верига за доставки, като подобряваме условията на живот на фермерите и техните общности и насърчаваме устойчиви практики за опазване на природните ресурси.

ОТКРИЙ НАШИЯ ПОДХОД НА УСТОЙЧИВОСТ КЪМ

ЛЕШНИЦИТЕ И КАКАОТО - КЛЮЧОВИТЕ СЪСТАВКИ В СЪРЦЕТО НА FERRERO ROCHER

Научи за нашия подход за устойчивост към другите съставки.