eco banner

НАШИТЕ

КУТИИ С ЕКОДИЗАЙН

eco banner

Ferrero Rocher е на път да направи опаковките си по-устойчиви.

Нашите кутии с екодизайн са изработени от полипропилен (PP), широко използван и по-лесен за рециклиране материал ¹ (виж т.3 по-долу), внимателно разработен, за да се намали използването на пластмаса, необходима за направата на кутиите и въздействието върху околната среда, като същевременно се запази емблематичната прозрачност на кутиите и се гарантира същото високо качество на продукта, който потребителите познават и обичат.

 

Ползите от нашите

Кутии с екодизайн

1. по-малко пластмаса използвана за нашите кутии с екодизайн

Eco - 40 %
Eco - 38 %
Подаръчна кутия с 24 бонбона

² На базата на вътрешните данни на Ferrero

2* На базата на вътрешните данни на Ferrero, свързани с броя продавани кутии всяка година на глобално ниво,  с изключение на растежа на пазара който е динамична величина (нуждите на потребителите на различните пазари се увеличават ежегодно и това нарастване не може да бъде изцяло предвидено от компанията)

 

2. По-нисък въглероден отпечатък

Поне

30%

По-нисък въглероден отпечатък ако кутията не е рециклирана³

До

70%

По-нисък въглероден отпечатък ако кутията е рециклирана³

³ Констатациите се основават на сравнителна оценка на жизнения цикъл на опаковките на Ferrero Rocher (само пластмасова кутия), извършена през 2020 г./ 1-то тримесечие 2021 г. от трета страна, следвайки методологическите насоки на инициативата "Екологичен отпечатък на продукта" (PEF) и използвайки средни стойности в световен мащаб. Намалението на емисиите с 30% разглежда най-лошия сценарий за нерециклиране в края на жизнения цикъл на новата кутия на Ferrero Rocher (изгаряне без оползотворяване на енергията). Намаляването на емисиите със 70 % разглежда най-добрия сценарий за пълно рециклиране на новата кутия. Окончателното намаляване на въглеродния отпечатък зависи от ефективността на потока за рециклиране и от дела на действително рециклираните кутии.

plastic-box-easier-to-recycle-pc

3. Пластмасова кутия по-лесна за рециклиране⁴

Кутиите с екодизайн са изработени от полипропилен (PP), който може да се рециклира в много страни. Тези системи за рециклиране обаче не са налични във всички географски райони. Моля, консултирай се с местната община за това как правилно да изхвърляте пластмасовите кутии Ferrero Rocher във вашия район.

⁴ Наличните програми за рециклиране на твърди опаковки от полипропилен в световен мащаб са значително повече, отколкото за материалите, които сме използвали за производството на предишните ни кутии.

the-change-to-the-eco-designed-box-pc

Промяната към кутии с екодизайн

Тъй като кутиите с екодизайн на Ferrero Rocher се въвеждат по различно време на различните пазари, стартирайки с най-емблематичните ни формати - кутия с 16 бонбона, кутия с 30 бонбона и кутия с 24 бонбона - е възможно по рафтовете на магазините все още да бъдат налични някои от предишните ни кутии. Целта ни е постепенно да въведем новите кутии с екодизайн в цялото портфолио продукти Ferrero Rocher.

НАШИЯТ ПЪТ КЪМ ПО-УСТОЙЧИВИ ОПАКОВКИ

Приносът, който можем да дадем чрез избора на опаковки, е ключов за намаляване на нашето въздействие върху околната среда. Осъзнаваме нарастващия интерес от страна на потребителите към устойчиви опаковки, както и дългосрочните им очаквания по отношение на безопасността и качеството на нашите продукти. Поели сме ангажимент за развиването на все по-устойчиви решения за всички наши опаковки.

Eco: 1982

1982

Оригиналната прозрачна кутия

Eco: 1982

Ferrero Rocher е представен за първи път през 1982 г. Оттогава насам потребителите оценяват оригиналната прозрачна кутия, която им позволява да видят красиво опакованите златни произведения.

2019

Ангажираността на групата Ferrero

През 2019 г. групата Ferrero пое ангажимент за по-устойчиво опаковане, като подписа Глобалния ангажимент за нова икономика на пластмасата, ръководен от фондация "Елън Макартър".

Групата Ferrero продължава да се ангажира с проектирането на 100% от опаковките си така, че те да могат да се използват повторно, да се рециклират или да се компостират.

Eco: 2021 pc

2021

По-устойчиви кутии същото качество

Eco: 2021 pc

Ferrero Rocher е на път към по-устойчиви опаковки. Част от този път са кутиите с еко дизайн. От септември 2021 г. постепенно въвеждамепостепенно въвеждаме нашите кутии Ferrero Rocher с екодизайн, започвайки с най-емблематичните ни: компактните кутии от 16 и 30 бонбона. През септември 2022 г. кутиите с екодизайн от 16 и 30 бонбона са въведени на българския пазар.

Eco: 2023

От 2023

Разширено представяне на кутиите ни с екодизайн

Eco: 2023

От 2023 г. постепенно разширяваме въвеждането на нашите кутии с екодизайн, като започваме с кутията от 24 бонбона.

Нашият път продължава

Движим се към нашата цел с кутиите ни с екодизайн

Въвеждането на кутиите с екодизайн на Ferrero Rocher е важен етап, но това далеч не е целият път. Поели сме ангажимент да проектираме 100% от нашите опаковки така, че те да могат да се използват повторно, да се рециклират или да се компостират.

В бъдеще ще продължим да те информираме за нашия напредък.

Научи повече за глобалните инициативи за устойчивост на Ferrero в Доклада за устойчивост на Ferrero Group.