Има безброй начини за декориране на празничната маса за Свети Валентин с тези ръчно направени хартиени сърца.

Ferrero Rocher Golden Hearts
Fold the squares in half by matching two opposite corners.
Then unfold the square and fold it matching the other two opposite corners.
The square should now have creases running from each opposite corner.
Fold one side of the square into a triangle again and turn the paper so it's "pointing" toward you.
Place one finger between the fold on the left point of the triangle and press down. Then, fold the middle point on itself. This should produce a small cup on the left side.
Fold the paper back into a triangle and repeat Step 6 on the other side.
Fold over the left and right-side tips.
Pinch the sides of the top fold of the middle point onto itself.
Next, fold over the top fold of the right side.
Fold the tip of the middle point inside.
Fold over the tips of the left and right sides.
You should now have a heart-shaped cup.
Place a Ferrero Rocher in each heart-shaped cup.

/

Изрежи квадрати от твърда червена хартия.

Сгъни квадратите наполовина, като свържеш два противоположни ъгъла.

Отвори сгъвката и направи подобна с другите два ъгъла.

Сега квадратът трябва да има сгъвки, свързващи противоположните ъгли.

Отново сгъни едната страна до триъгълник и обърни хартията така, че да „сочи“ към теб.

Постави единия си пръст по средата на сгъвката на лявата част на триъгълника и натисни. След което сгъни навън по въображаемата перпендикулярна линия от новата точка до дясната къса страна на триъгълника.

Разгъни формата до триъгълник и повтори стъпка 6 на отсрещната страна.

Прегъни връхчетата на левия и десния ъгъл.

Прегъни една към друга двете къси страни на триъгълника по сгъвките, образувани в стъпки 6 и 7.

След това прегъни най-горната гънка наляво.

Подпъхни навътре ръба на средната точка.

Свий навън връхчетата от лявата и дясната страна.

Поставката с форма на сърце е готова.

Постави по един бонбон Ferrero Rocher във всяко сърце.

Други

Вдъхновения