Our Cocoa

Meie kakao

Meie pühendumus

Ferrero on pühendunud vastutustundliku kakao tarneahela suunas liikumisele. Teeme koostööd tunnustatud sertifitseerimisettevõtetega, nagu Rainforest Alliance ning meie tarnijad, tööstuspartnerid ja heategevusorganisatsioonid on osa meie kakao jätkusuutlikkuse programmist, mida tuntakse Ferrero Farming Values Cocoa Programme nime all. Sellega soovime kaasa aidata pikaajaliste positiivsete muutuste juhtimisel põllumeeste, nende perede ja kogukondade jaoks.

Knowing the source of our Cocoa

Teades meie kakao päritolu

Meie kvaliteetne kakao pärineb peamiselt Elevandiluurannikult ja Ghanast – kahest riigist, mis annavad kokku üle 60% maailma kakaotoodangust. Kasutame kakao liikumise jälgimiseks põhjalikke süsteeme, sealhulgas tehnoloogiat, mis võimaldab kaardistada farme ja hankimisalasid ning kohapealseid programme. See aitab meil muuhulgas pühenduda metsade maharaiumise ennetamisele, korraldada põllumeestele koolitusi headest põllumajandustavadest ning aidata kaasa püsivatele positiivsetele muutustele kohalikes kogukondades.

Basic requirements and beyond

Põhinõuded ja muu

2021. aasta jaanuari seisuga pärineb 100% Ferrero toodetes kasutatavast kakaost juhtivate sertifitseerimisettevõtete ja muude sõltumatult hallatavate standardeid kehtestavate organisatsioonide, nagu Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade ja teised, poolt heakskiidetud kasvandustest. Jätkusuutliku kakao hankimine ja jälgitavuse tagamine on Ferrero tegutsemise üks põhinõudeid. Ferrero läheb veelgi kaugemale, rakendades mitmesuguseid algatusi, mille eesmärk on kaitsta põllumeeste sissetulekut, seista laste õiguste eest ja hoida keskkonda.

Partnership

Koostöö edu nimel

Ferrero on World Cocoa Foundationi ja International Cocoa Initiative'i liikumiste kauaaegne liige ning metsade hävitamise lõpetamisele suunatud algatuse Cocoa & Forests Initiative asutajaliige. 2020. aastal teatas Ferrero oma kavatsusest toetada kahte avaliku ja erasektori algatust, laste õppimise ja hariduse hoonestamist (CLEF) ning eelõppe ja toitumisalast keskust (ELAN), mille eesmärk on edendada kvaliteetset haridust ja väikelaste arengut enam kui 6 miljonile lapsele Elevandiluurannikul.

Cocoa

Meie kakao jätkusuutlikkuse edendamine

Alates kakao kasvatamisest ja farmidest saagi koristamisest kuni meie maitsvaid tooteid nautivate tarbijateni on pikk teekond. Ferrero on selle teekonna igal etapil kohal, et tagada koos oma partneritega kakao vastavuse meie kõrgetele standarditele ja kvaliteedinõuetele ning parendab pidevalt kakao tootmise keskkondlikku ja sotsiaalset jätkusuutlikkust.

Meie kakao

Kus see on kasvatatud

Meie kakao pärineb peamiselt Elevandiluurannikult ja Ghanast. Kakao on vili, mis on saadud kakaopuudel kasvavatest kakaokaunadest. Igas kaunas on 30–40 suurt seemet – tuntud kakaoubadena.

Tracing cocoa

Meie kakao jälgimine alates farmidest

Ferrero on saavutanud oma kakao väga suure jälgitavuse farmidest tarbijateni. Selle põhjuseks on tema eripärane lähenemine hankida suurem osa kakaost tooretest ubadest, hoida neid eraldi ja seejärel töödelda Ferrero enda tehastes. Sellisena teame alati, millistest farmidest kakao pärineb, ning see aitab probleeme tuvastada ja koos ühistute ning põllumeestega kohapeal juhtida positiivseid muutusi.

Supporting woman

Naiste toetamine ja kogukondade mõjuvõimu suurendamine

Naised on võtmetegurid kakaod kasvatavates kogukondades mitte ainult majanduslike, keskkonna- ja sotsiaalsete muutuste osas, vaid ka laste kaitse tagamisel. Toetame naiste mõjuvõimu suurendamist ja vähendame soolist ebavõrdsust oma sihtprogrammide ja partnerluste kaudu. Tänaseks on Ferrero toel asutatud juba sadu külade hoiu- ja laenuühistuid (VSLA), mis pakuvad tuhandetele naistele juurdepääsu väikelaenudele ettevõtlustegevuse toetamiseks ja koolitust ettevõtte asutamiseks ning juhtimiseks.

Meie kakao

Kuidas see on kasvatatud

Suurema osa kogu maailma kakaost kasvatavad väiketalunikud, kes seisavad silmitsi väljakutsetega, kuna kakaopuud vajavad õitsemiseks õigeid tingimusi. Vesi ja väetis on hädavajalikud ning põllumees peab puid haiguste ja stressi eest kaitsma. Oleme pühendunud kakaotootjate toetamisele jätkusuutlike põllumajandustavade kasutuselevõtul.

Diversyfing farm income

Põllumeeste toetamine

Kakao tootlikkuse parandamine on põllumajandustootjate jaoks oluline, kuna see aitab neil rohkem sissetulekut teenida. Kõik Ferrero Farming Values ​​Cocoa programmis osalevad põllumehed saavad oma toodangu eest lisatasu. Säästva kakao tootmise koolitus on põllumeeste seas populaarne ja Ferrero toetab investeeringuid nendesse põllumeeste koolidesse, et värvata spetsialiste heade põllumajandus- ja keskkonnatavade koolitustele.

Supporting Farmers

Mitmekesistada farmide sissetulekut

Kakao ei anna iseenesest aastaringset sissetulekut ja sageli ei piisa sellest põllumeestele korraliku elatustaseme tagamiseks. Ferrero toetab põllumajandustootjaid oma sissetulekute mitmekesistamisel, võimaldades istutada oma talus muid põllukultuure, nagu puuvilja- ja puidupuid, tegeledes mesinduse ja loomakasvatusega ning rajades sissetulekuid teenivaid tegevusi väljaspool talu.

Meie kakao

Pärast saagi koristamist

Kakaoube koristatakse kaks korda aastas. Seejärel eemaldatakse need kestadest ja jäetakse nädalaks banaanilehtede alla hunnikutesse käärima. See võimaldab kakao aromaatsetel baasainetel areneda. Järgmise seitsme päeva jooksul kuivatatakse neid troopilise päikese käes. Nii kääritamise kui ka kuivatamisega tegelevad sageli naised, kui kakao tootmise, saagikoristuse ja müügi eest hoolitsevad tavaliselt mehed.

Quality checks

Kvaliteedikontrollid

Kakaosaak on aastast aastasse erinev, samuti on erinev saagi kvaliteet ja omadused. Kasutame oma kogemusi parimate oasegude määratlemiseks, et tagada Ferrero Rocheri kvaliteet ja ainulaadne maitse. Farmerid toovad oma kakao džuudist kottides lähedalasuvasse kokkuostupunkti, mis on sageli väike ladu. See on koht, kus oad läbivad esimese paljudest kvaliteedikontrollidest kuni meie tehastesse jõudmiseni.

AVASTA MEIE JÄTKUSUUTLIK LÄHENEMINE

Sarapuupähklid

Loe meie jätkusuutlikust lähenemisviisist teistele koostisosadele.