Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Lojalność i zaufanie
U podstaw polityki Ferrero leży nieustanna troska o potrzeby Konsumentów. To właśnie one inspirują nas do utrzymania najwyższej jakości i przejrzystości działań. Lojalność wobec Konsumentów oraz ich zaufanie, którym obdarzają produkty Ferrero podczas codziennych zakupów, to istota długotrwałej relacji, którą chcemy pielęgnować. Praktyki stosowane w naszej firmie opieramy na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu pracowników i jasnych regułach. Zasady te stosujemy wobec wszystkich osób związanych z grupą Ferrero.
Innowacja i kreatywność
Wszystkie produkty Ferrero są efektem unikalnego podejścia, które wyraża uniwersalne wartości. Nowoczesne metody produkcyjne łączymy z wieloletnią pasją, która przenika wszystkie ogniwa naszego Łańcucha Wartości – od procesów badawczych, po unowocześnianie istniejącego asortymentu.
Zamiłowanie do jakości, rozwoju i innowacji
Naszym celem jest tworzenie niepowtarzalnej oferty, opartej na nowoczesnych metodach badawczych i procesach produkcyjnych, prowadzonych z wykorzystaniem opracowanych przez nas technologii. Właśnie dzięki temu możemy nieustannie dążyć do przełamywania schematów i odkrywania nowych obszarów rozwoju. Wdrażamy procedury i normy jakości, dzięki którym zapewniamy znakomite właściwości odżywcze i estetyczne oferowanych produktów. Podstawą sukcesu grupy Ferrero jest staranny dobór stosowanych surowców – działamy według ścisłego kodeksu etycznego, jeśli chodzi o ich pochodzenie i wytwórstwo. Rozumiemy współczesne międzynarodowe trendy i rosnące zainteresowanie zrównoważonym żywieniem oraz aktywnością fizyczną. Właśnie dlatego nasza strategia badawcza i produkcyjna prowadzi do wytworzenia najwyższej jakości produktów, przy zachowaniu odpowiednich wartości odżywczych. W ten sposób nasze produkty wchodzą w skład zbilansowanej diety, dostosowanej do potrzeb dzieci i rodzin.
Szacunek i odpowiedzialność
Równe traktowanie wszystkich Pracowników jest dla nas szczególnie ważne. Z tego powodu nieustannie wspieramy rozwój zawodowy i osobisty całego naszego personelu. Dzięki temu wzmacniamy więzi ze społecznościami w ośrodkach, w których działamy. Dużą wagę przykładamy do tego, aby w żadnej spółce z grupy Ferrero nie dochodziło do dyskryminacji. Podstawowym celem naszej strategii zatrudnienia jest budowa trwałych, długoterminowych relacji, opartych na rozwoju zawodowym, z poszanowaniem wartości osobistych. Pracownikom gwarantujemy swobodę przynależności do związków zawodowych, których głos traktujemy jako istotny przy ustaleniach dotyczących warunków umów. Ochrona zdrowia ludzkiego i dbałość o środowisko naturalne stanowią fundament naszych działań. Przy zarządzaniu ośrodkami produkcyjnymi korzystamy ze źródeł energii odnawialnej. Dążymy do ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, szczególnie poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, redukcję odpadów i właściwe nimi zarządzanie. Wspieramy ochronę godności ludzkiej, tak jak i całkowity, bezwzględny szacunek do praw człowieka, niezależnie od warunków panujących w kraju funkcjonowania spółki grupy Ferrero. Wspieramy zakazywanie dziecięcej i przymusowej siły roboczej na całym świecie. Robimy to poprzez kontrolę wszystkich procesów produkcyjnych, działania legislacyjne i ścisłą współpracę z lokalnymi społecznościami.
Uczciwość i rozsądek
Komunikując się z konsumentami, także za pośrednictwem reklam, szanujemy godność każdego człowieka, dziecka i rodziny. Robimy to bazując na precyzyjnych zasadach moralnych i etycznych. Opieramy przekaz na właściwych zastosowaniach naszych produktów, a także promocji zdrowego stylu życia. Działania komunikacyjne do międzynarodowych, krajowych i lokalnych odbiorców podpieramy solidną porcją naukowej wiedzy, a także spójnością behawioralno-intelektualną i przejrzystymi zasadami.
Przedsiębiorczość
Przedsiębiorczość wiążemy w dużej mierze ze słowem „inicjatywa" – wartością, która zawiera w sobie cechy zaradności i operatywności. Inicjatywa to dla nas również impuls do maksymalizacji efektów. Różnica między znakomitą strategią a sukcesem leży w zdolności wytworzenia przejrzystej wizji, pro-aktywności we własnych przedsięwzięciach, terminowości i wzorowym wykonaniu. Grupa Ferrero osiąga takie sukcesy z racji swej trwałej i głęboko zakorzenionej kultury „nauki poprzez działanie". Kluczowym elementem decydującym o trwałości modelu Ferrero jest kumulacja kompetencji technicznych i wiedzy nt. produktów, rynków i klientów, która prowadzi nas od „tworzenia wartości" do akcentowania „wartości tworzenia". Jesteśmy przedsiębiorstwem napędzanym wiarą w postęp i wyobrażeniem lepszego jutra. Świat zdobywają ci, którzy pożądają sukcesu i uznania, będąc przy tym zdeterminowanym do nieustannego poszukiwania doskonałości.
Pracujemy, tworzymy, pomagamy.
Fundacja Ferrero
Utożsamiamy się ze mottem "Pracuj, twórz, pomagaj" stworzonym na początku działalności przez Michele Ferrero. Preferujemy „etykę działania", nie zaś "sztukę sprawiania wrażenia". Ta filozofia od zawsze inspirowała Fundację Ferrero, która, dzięki różnorodnym programom, ma na celu utrzymanie relacji z naszymi emerytowanymi Pracownikami. Umacniamy też więzi z lokalnymi społecznościami, z którymi mają do czynienia spółki grupy. Realizujemy to m.in. poprzez program „Progetto Imprenditoriale Michele Ferrero", w oparciu o programy inwestycyjne, a także finansowanie poprawy warunków życia w krajach rozwijających się ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Cała grupa Ferrero nieustannie angażuje się w aktywności CSR, co jest nieodzownym wyrazem naszego stylu bycia i zarządzania.