Nasze wartości

Loyalty and trust

Lojalność i zaufanie

U podstaw polityki Ferrero leży nieustanna troska o potrzeby Konsumentów. To właśnie one inspirują nas do utrzymania najwyższej jakości i przejrzystości działań. Lojalność wobec Konsumentów oraz ich zaufanie, którym obdarzają produkty Ferrero podczas codziennych zakupów, to istota długotrwałej relacji, którą chcemy pielęgnować. Praktyki stosowane w naszej firmie opieramy na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu pracowników i jasnych regułach. Zasady te stosujemy wobec wszystkich osób związanych z grupą Ferrero.

Lojalność i zaufanie

Loyalty and trust

Innowacja i kreatywność

Innovation and Creativity

Zamiłowanie do jakości, rozwoju i innowacji

Passion for Quality, Research and Innovation

Szacunek i odpowiedzialność

Respect and Responsibility

Uczciwość i rozsądek

Integrity and Sobriety

Przedsiębiorczość

Entrepreneurship

Pracujemy, tworzymy, pomagamy. Fundacja Ferrero

Work