Our Main Ingredients

Zrównoważone pozyskiwanie składników

Nasze podejście

Ingredients: Source

Jak i skąd pozyskujemy składniki

Aby utrzymać wysoką jakość Ferrero Rocher, musimy szczególnie dbać o składniki i sposób ich pozyskiwania. Dążymy do pełnej identyfikowalności zarówno głównych składników, jak i łańcuchów dostaw, ponieważ chcemy mieć pewność, że wszystkie składniki są pozyskiwane w sposób zrównoważony. Współpracujemy z uznanymi organizacjami certyfikującymi i opracowującymi normy. Budujemy partnerstwa z zewnętrznymi interesariuszami oraz wdrażamy audyty wewnętrzne i zewnętrzne.

Ingredients: Farming

Karta Orzechów Laskowych & Kakao

Aby realizować naszą misję opracowania zrównoważonego łańcucha dostaw dla najważniejszych składników, w 2013 roku uruchomiliśmy programy Ferrero Farming Values (FFV). Programy FFV są platformą, w ramach której podejmujemy różne działania zmierzające do poprawy przestrzegania praw człowieka, poprawy warunków życia rolników oraz stanu środowiska.

Ingredients: Communities

Wzmacnianie społeczności lokalnych

Wzmocnienie pozycji rolników i społeczności lokalnych, w których prowadzimy naszą działalność i dzięki którym pozyskujemy składniki, jest nie tylko słuszne, ale też pożyteczne. Zapewnia nam świetnie działający łańcuch dostaw i pełną identyfikowalność surowców. To właśnie jest nasz wkład w ochronę środowiska, poszanowanie praw człowieka i wytwarzanie wysokiej jakości składników.

Ingredients: Partnering

Partnerstwo w terenie

Chcąc poprawić warunki życia rolników, pracowników i społeczności lokalnych, budujemy z naszymi dostawcami długofalowe relacje. Nasze działania dostosowujemy do specyficznych warunków lokalnych, kulturowych, klimatycznych czy ekonomicznych. Zawsze naszym celem jest zapewnienie godnych środków do życia, poprawa dobrostanu kobiet i dzieci, ochrona środowiska, w tym dzikiej przyrody.

Ingredients: Looking Ahead

Patrząc w przyszłość

W naszym łańcuchu dostaw nieustannie dążymy do odpowiedzialnego pozyskiwania surowców. Dbamy o poprawę warunków życia rolników i społeczności lokalnych. Promujemy zrównoważone praktyki mające chronić zasoby naturalne.

ODKRYJ NASZE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

ORZECHY LASKOWE I KAKAO – GŁÓWNE SKŁADNIKI FERRERO ROCHER

Dowiedz się więcej o naszym zrównoważonym podejściu do innych składników.