Лешници

Нашите Лешници

Нашата Амбиция

е да бъдем движеща сила на лешниковата индустрия, която добавя стойност за всички; където фермерите и фермерските общности процъфтяват, правата на работниците и децата се спазват, а екологичните ценности се подобряват чрез регенеративни земеделски практики.

BASIC REQUIREMENTS AND BEYOND

Основни Изисквания и Още

За да постигнем целта си да бъдем движеща сила в лешниковата индустрия, която добавя стойност за всички, публикувахме Хартата на Ferrero за Лешниците, която очертава нашите изисквания и ангажименти, основани на три приоритетни области: Права на човека и социални практики, Защита на околната среда и Устойчивост и прозрачност на доставчиците.

Our Hazelnuts

Подобряване устойчивостта на нашите Лешници

Ferrero Hazelnut Company (HCo), обединява всички дейности по веригата за доставка на лешници и се ангажира непрекъснато да подобрява устойчивостта на своите лешници по време на целия процес. Проследи всяка стъпка от производството на нашите лешници, за да научиш повече.

НАШИТЕ ЛЕШНИЦИ

КЪДЕ СЕ ОТГЛЕЖДАТ

Лешниците, използвани във Ferrero Rocher, са висококачествени и произхождат от лешникови градини, които се намират предимно в средиземноморски климат. Нашите лешници идват основно от Турция, Италия, Чили и САЩ. Веригите за доставка в някои държави са по-големи и по-сложни, където лешниците се отглеждат в малки семейни ферми, а събирането на реколтата се подпомага от сезонни работници. Тези предизвикателства изискват дългосрочен ангажимент.

Tracing our hazelnuts to the farm_pc

Проследяване на лешниците до фермата

Поемаме ангажимент да постигнем пълна проследимост до нивото на фермата в нашата верига за доставки на лешници - ключова стъпка в гарантирането, че производството им добавя стойност за всички. Постигането на този ангажимент в някои страни, където веригите за доставки са по-големи и по-сложни, е предизвикателство. В други страни, например в Чили и САЩ, пълната проследимост е постигната.

Hazelnut know-how

Ноу-хау за лешници

Ferrero Hazelnut Company има сериозен опит в сектора на лешниците, като развива и споделя своето ноу-хау и опит в отглеждането на лешници с цел подобряване на качеството, производителността и повишаване устойчивостта.

НАШИТЕ ЛЕШНИЦИ

Как се отглеждат

Лешниковите дървета дават плод във всяка есенна реколта. Знаем, че нашите лешникови градини и тези, от които се снабдяваме, са свързани с една по-широка, по-глобална екосистема. Също така сме наясно, че в някои страни има нужда от подобряване на условията на труд в селското стопанство и по-широките социални въпроси, включително предотвратяването на детския труд.

Farming with Nature

Земеделие с природата

Ангажираме се да прилагаме принципите на регенеративното земеделие в собствените си ферми и да подкрепяме възприемането на тези принципи от земеделската общност в основните ни страни-източници. Принципите на регенеративното земеделие, които се стремим да популяризираме, включват укрепване на здравето на почвата, разработване на агроекологични начини за управление на входящите ресурси и увеличаване на биоразнообразието.

Hazelnuts

Постоянно подобрение

Знаем, че е необходим дългосрочен ангажимент за справяне с предизвикателствата и социалните проблеми, свързани с условията на труд в селското стопанство в някои страни. Активно участваме в решимостта си да предотвратим и премахнем детския труд по цялата си верига на доставки, чрез множество заинтересовани страни, с убеждението, че всяко дете трябва да бъде защитено, като има право на образование и безопасна среда, за щастливо израстване.

НАШИТЕ ЛЕШНИЦИ

СЛЕД БЕРИТБАТА

След като бъдат събрани, лешниците се изсушават, почистват и изпращат в нашите фабрики за преработка на лешници. Тук лешниците се класифицират според размера им и след това внимателно се начупва черупката, без да се повреди ядката. Накрая лешниковите ядки се подбират в съответствие с критериите за качество на Ferrero Rocher.

Ready for Ferrero’s facilities:

Готови за фабриките на Ferrero

След като лешниците са сортирани, начупени и подбрани, те се опаковат и съхраняват при строги условия и се подлагат на допълнителни проверки на качеството, преди да бъдат изпечени във фабриките за производство на шоколад и след това комбинирани с други съставки, за да се създаде неповторимият Ferrero Rocher вкус.

ОТКРИЙ НАШИЯ ПОДХОД ЗА УСТОЙЧИВОСТ КЪМ

Какаото

Научи за нашия подход за устойчиво развитие към другите съставки.