Златни звезди Ferrero Rocher

Дали е Коледа или навечерието на Нова година, тези елегантни ръчно направени звезди ще озарят празничната трапеза.

Golden Ferrero Rocher Stars
Golden Ferrero Rocher Stars
Golden Ferrero Rocher Stars
Golden Ferrero Rocher Stars

/

За всяка декорация са необходими по един бял и един златист лист хартия.
Начертай звезда с пет лъча и пусни прави линии от всеки външен и вътрешен ръб така, че те да се пресекат в центъра на звездата.
Изрежи звездата и направи сгъвки по начертаните линии – тези по линиите от външните ръбове трябва да са извити нагоре, а тези по линиите от вътрешните ръбове – надолу.
Повтори стъпка 3 и със златистия лист.

Други

Вдъхновения