Our Cocoa

Nasze kakao

Nasze zaangażowanie

Poprzez program Ferrero Cocoa Charter pragniemy pokazać, jak ważne jest dla nas stworzenie przyjaznego ludziom i środowisku łańcucha dostaw kakao. Współpracujemy z uznanymi jednostkami certyfikacji (np. Rainforest Alliance), dostawcami, partnerami branżowymi i organizacjami pozarządowymi w ramach naszego programu zrównoważonego rozwoju kakao. 

Basic requirements and beyond

Podstawowe wymagania

Od stycznia 2021 roku, 100% kakao w produktach Ferrero pochodzi z wiodących jednostek certyfikujących i innych niezależnych organizacji standaryzujących, takich jak Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade i innych. Pozyskiwanie zrównoważonego kakao i zapewnienie identyfikowalności to nasze podstawowe wymagania. Jednak Ferrero wykracza poza nie, wdrażając różne inne inicjatywy, mające na celu poprawę warunków życia rolników, ochronę praw dzieci i ochronę środowiska.

Partnership

Partnerstwo na rzecz postępu

Ferrero jest długoletnim członkiem World Cocoa Foundation i International Cocoa Initiative oraz członkiem założycielem inicjatywy Cocoa&Forests, mającej na celu zakończenie wylesiania. W 2020 roku  firma Ferrero ogłosiła zamiar wspierania dwóch inicjatyw publiczno-prywatnych – Child Learning and Education Facility (CLEF) oraz Early Learning and Nutrition Facility (ELAN), które mają na celu promowanie wysokiej jakości edukacji i wczesnego rozwoju dzieci. Programem objęto ponad 6 milionów dzieci na Wybrzeżu Kości Słoniowej.

Cocoa

Poprawa zrównoważonego rozwoju naszego kakao

Gospodarstwa, w których uprawia się i zbiera nasze kakao, i konsumentów cieszących się naszymi pysznymi produktami, dzieli długa droga. Na każdym jej etapie obecne jest Ferrero. Dlaczego? Bo wraz z partnerami chcemy gwarantować, że kakao spełnia nasze wysokie standardy. A oprócz tego poprawiać zrównoważenie środowiskowe i społeczne przy produkcji kakao.

NASZE KAKAO

GDZIE ROŚNIE

Nasze kakao pochodzi głównie z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany. Kakao to owoc pochodzący ze strąków kakaowca, które rosną na drzewach kakaowych. Każdy strąk zawiera 30-40 dużych nasion – powszechnie znanych jako ziarna kakaowe.

Tracing cocoa

Monitorowanie naszego kakao na farmie

Ferrero osiąga bardzo wysoką identyfikowalność kakao – począwszy od upraw aż po sklepowe półki. Wynika to z naszego podejścia, polegającego na pozyskiwaniu zdecydowanej większości kakao w postaci surowych ziaren, oddzielaniu ich, a następnie przetwarzaniu we własnych zakładach Ferrero. W związku z tym wiemy, z jakich gospodarstw pochodzi kakao, a to pomaga identyfikować problemy i wprowadzać pozytywne zmiany w terenie wraz ze spółdzielniami i rolnikami.

Supporting woman

Wspieranie kobiet i wzmacnianie społeczności

W społecznościach uprawiających kakao kobiety są głównym motorem zmian gospodarczych, środowiskowych i społecznych, również w sprawach zapewnienia ochrony dzieciom. Wspieramy działania na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet i zmniejszenia nierówności płci poprzez nasze ukierunkowane programy i partnerstwa. Do tej pory dzięki wsparciu Ferrero utworzono już niemal tysiąc wiejskich stowarzyszeń oszczędnościowo-pożyczkowych (VSLA), które zapewniają tysiącom kobiet dostęp do niewielkich pożyczek na wspieranie działalności gospodarczej oraz szkolenia umożliwiające założenie własnej firmy i zarządzanie nią.

NASZE KAKAO

Jak rośnie

Większość kakao na świecie uprawiana jest przez drobnych rolników, którzy stają przed naprawdę niełatwymi wyzwaniami. Jednym z nich jest zapewnienie drzewom kakaowym odpowiednich warunków rozwoju. Woda i nawóz są niezbędne, ale rolnik musi też chronić drzewa przed chorobami i stresem. Zależy nam na wspieraniu rolników w nauce zrównoważonych praktyk rolniczych.

Diversyfing farm income

Wspieranie rolników

Poprawa produktywności jest ważna dla rolników, bo zwiększa ich dochody. Oprócz ceny rynkowej rolnicy otrzymują też premie w gotówce za swoje produkty. Szkolenia w zakresie zrównoważonej produkcji kakao są popularne wśród rolników, a Ferrero wspiera inwestycje w rolnicze szkoły polowe w celu pozyskania specjalistów do prowadzenia kursów.

Supporting Farmers

Dywersyfikacja dochodów gospodarstw rolnych

Uprawa kakao nie zapewnia dochodu przez cały rok. Często również nie wystarcza do zapewnienia przyzwoitego standardu życia rolnikom. Ferrero pomaga rolnikom zdywersyfikować dochody, promując np. uprawę drzew owocowych i dzikich, pszczelarstwo i produkcję miodu oraz hodowlę zwierząt gospodarskich, ale również prowadzenie działalności przynoszącej dochody poza gospodarstwem rolnym.

Nasze kakao

GDZIE ROŚNIE

Nasze kakao pochodzi głównie z Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany. Kakao to owoc pochodzący ze strąków kakaowca, które rosną na drzewach kakaowych. Każdy strąk zawiera 30-40 dużych nasion – powszechnie znanych jako ziarna kakaowe.

Quality checks

Kontrole jakości

W zależności od sezonu zbiory kakao są bardzo różne, podobnie jak jego jakość i cechy. Wykorzystujemy nasze doświadczenie, aby zidentyfikować najlepsze mieszanki i zapewnić jakość oraz wyjątkowy smak Ferrero Rocher. Rolnicy zanoszą kakao w workach jutowych do pobliskiego punktu skupu, często małego magazynu. To tutaj ziarna przechodzą pierwszą z wielu kontroli jakości, zanim dotrą do naszych fabryk.

ODKRYJ NASZE PODEJŚCIE DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Orzechy

Dowiedz się więcej o naszym zrównoważonym podejściu do innych składników.