Our Cocoa

Vår kakao

Vårt åtagande

Genom Ferreros kakaostadga slår vi fast vårt mål om en kakaoindustri som är bra för människa och natur samt vårt åtagande att göra detta mål till verklighet genom ansvarsfulla kakaoinköp. Vi samarbetar även med erkända certifieringsprogram som Rainforest Alliance, våra leverantörer, branschpartner och ideella organisationer som en del av vårt program för hållbar kakao.

Knowing the source of our Cocoa

Kunskap om vår kakaos ursprung

Vår kvalitetskakao kommer huvudsakligen från Elfenbenskusten och Ghana, två länder som tillsammans står för ungefär 65 % av världens kakaoproduktion. Vi använder avancerade spårningssystem, bland annat teknik som gör det möjligt för oss att kartlägga gårdar och odlingsområden, samt lokala program. Detta hjälper oss även i vår strävan att förhindra avskogning, utbilda lantbrukare i goda jordbruksmetoder samt driva långsiktig, positiv förändring i lokalsamhällena.

Basic requirements and beyond

Grundläggande krav och mer därtill

Sedan januari 2021 köps all kakao till Ferreros produkter in genom ledande certifieringsorgan och andra fristående standarder som Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade med flera. Att köpa hållbar kakao och säkerställa spårbarheten är grundläggande krav i Ferreros strategi. Ferrero går ännu längre genom att implementera olika initiativ vars syfte är att förbättra lantarbetarnas löner, skydda barns rättigheter och värna om miljön.

Partnership

Partnerskap för framsteg

Ferrero är sedan lång tid tillbaka medlemmar i World Cocoa Foundation och International Cocoa Initiative, och är medgrundare till Cocoa & Forests Initiative som arbetar för att stoppa avskogning. 2020 meddelade Ferrero sin avsikt att stötta två offentlig-privata initiativ: Child Learning and Education Facility (CLEF) och Early Learning and Nutrition Facility (ELAN), vars mål är att främja god utbildning och den tidiga utvecklingen för över 6 miljoner barn i Elfenbenskusten.

Cocoa

Vi förbättrar vår kakaos hållbarhet

Det är en lång väg från gårdarna där vår kakao odlas och skördas till konsumenterna som njuter av de utsökta produkterna. Under varje steg på den vägen står Ferrero, tillsammans med sina partner, redo att säkerställa att kakaon uppfyller våra höga krav och att ständigt förbättra kakaoproduktionens hållbarhet, både avseende miljö och samhälle.

VÅR KAKAO

VAR DEN ODLAS

Vår kakao kommer huvudsakligen från Elfenbenskusten och Ghana. Kakao kommer från kakaofrukten, som växer på kakaoträd. Varje frukt innehåller 30–40 stora frön, som kallas kakaobönor.

Tracing cocoa

Spårning av vår kakao till gården

Ferreros kakao har hög spårbarhet, från gårdarna till konsumenterna. Detta tack vare den specifika strategin att köpa in den största majoriteten av kakaon som obearbetade bönor, förvara dem separat och sedan bearbeta dem i Ferreros egna anläggningar. Därför vet vi vilka gårdar kakaon kommer ifrån, vilket gör det lättare att upptäcka problem och driva positiv förändring underifrån, tillsammans med kooperativ och lantbrukare.

Supporting woman

Stötta kvinnor och stärka lokalsamhällen

Kvinnorna inom de kakaoodlande samhällena är inte bara nyckelpersoner för ekonomisk, miljömässig och social förändring utan även för att säkerställa barnens trygghet. Vi arbetar för att stärka kvinnors rättigheter och minska ojämlikhet mellan könen genom våra riktade program och partnerskap. I dag har, med Ferreros stöd, nästan tusen så kallade Village Savings and Loans Associations (VSLA) upprättats, som ger tusentals kvinnor tillgång till mikrolån för att bygga upp affärsverksamheter samt utbildning i att starta och driva ett företag.

Vår kakao

HUR DEN ODLAS

Den största majoriteten av världens kakao odlas på småskaliga jordbruk, där den största utmaningen ligger i att kakaoträd behöver rätt förhållanden för att växa och trivas. Vatten och gödsel är oumbärliga och lantbrukaren måste skydda träden från sjukdom och stress. Vi strävar efter att stötta kakaoodlare som vill använda hållbara jordbruksmetoder.

Diversyfing farm income

Stöd åt odlare

Det är viktigt för odlarna att förbättra metoderna för kakaoodling eftersom det hjälper dem till bättre inkomster. Utöver handelspriset får odlarna också en kontant bonus. Utbildningar i hållbar kakaoproduktion är populära bland lantbrukarna och Ferrero stöttar investeringar i dessa fältskolor för jordbrukare och boskapsskötare (”Farmer Field Schools”) för att rekrytera tekniska experter till utbildningarna.

Supporting Farmers

Diversifiering av lantbruksinkomster

Kakao ger inte inkomst året runt i sig själv, och inkomsten räcker ofta inte till för att ge odlarna en tillräckligt hög levnadsstandard. Ferrero stöttar lantbrukarna i att diversifiera sin inkomst genom odling av andra grödor på gården, som frukt och trädslag som används till virke, biodling och honungsproduktion samt djurhållning och genom att upprätta alternativa inkomstgenererande verksamheter utanför lantbruket.

VÅR KAKAO

EFTER SKÖRDEN

Kakaobönorna skördas två gånger per år. De plockas sedan ut ur skalen och lämnas att fermentera i högar under bananblad i en vecka. Detta gör att kakaons aromämnen kan börja utvecklas. Under de kommande sju dagarna torkas de i den tropiska solen. Både fermenteringen och torkningen utförs ofta av kvinnor, medan männen ofta ansvarar för kakaoproduktionen, skörden och försäljningen.

Quality checks

Kvalitetskontroller

Kakaoskördarna skiljer sig åt från år till år, och det gör även skördarnas kvalitet och egenskaper. Vi använder vår erfarenhet för att ta fram de bästa blandningarna för att garantera Ferrero Rocher-pralinernas kvalitet och underbara smak. Odlarna forslar sin kakao i jutesäckar till närmsta försäljningspunkt, ofta ett mindre lagerhus. Här genomgår bönorna den första av många kvalitetskontroller innan de anländer till våra fabriker.

UPPTÄCK VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI FÖR

Hasselnötter

Läs om vår hållbarhetsstrategi för andra ingredienser.