Our Main Ingredients

Hållbarhet

Vår strategi

Ingredients: Source

Hur och varifrån vi köper in våra ingredienser

För att bibehålla Ferrero Rocher-pralinernas kvalitet måste vi vara noga med ingredienserna och hur de köps in. Vi strävar efter full spårbarhet för alla våra huvudingredienser och leveranskedjor för att säkerställa att vi odlar våra ingredienser på ett hållbart sätt. Vi arbetar med erkända certifierings- och standardiseringsorganisationer, bygger upp partnerskap med externa intressenter och implementerar interna och externa granskningsförfaranden.

Ingredients: Farming

Hasselnöts- & kakaostadgarna

Våra råvarustadgar, som vi upprättat för var och en av våra huvudingredienser, guidar oss i vår kontinuerliga förbättring längs hela värdekedjan och lägger särskilt fokus på ekonomisk, social och miljömässig kvalitet gällande våra råvaror och ingredienser.

I våra hasselnöts-kakaostadgar lägger vi fram vårt mål om hasselnöts- och kakaoindustrier som är bra för människa och natur, samt vårt åtagande att göra detta mål till verklighet genom ansvarsfull produktion och ansvarsfulla inköp.

Ingredients: Communities

Att stärka lokalsamhällena

Att stärka lantbrukare och lokalsamhällena där vi verkar och köper in våra ingredienser är inte bara rätt sak att göra, utan säkerställer att vi bygger upp en välfungerande leveranskedja med full spårbarhet. På så sätt bidrar vi till att skydda miljön och värnar om mänskliga rättigheter i vår produktion av kvalitetsingredienser.

Ingredients: Partnering

Lokala partnerskap

Vi bygger långsiktiga relationer med våra lokala leverantörer för att förbättra livsvillkoren för lantarbetare, arbetare och samhällen. För att uppnå detta måste vår verksamhet verka inom den specifika lokala kontexten med avseende på kultur, klimat och ekonomi. Målet är att trygga skäliga löner, förbättra kvinnors och barns levnadsvillkor samt skydda djur och natur.

Ingredients: Looking Ahead

Med blicken framåt

Vi arbetar ständigt för att bli ännu bättre på ansvarsfulla inköp av råvaror längs vår leveranskedja, att förbättra levnadsvillkoren för lantbrukare och deras samhällen och att bidra till hållbara metoder för att skydda naturresurser.

UPPTÄCK VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI FÖR

HASSELNÖTTER OCH KAKAO – NYCKELINGREDIENSERNA I FERRERO ROCHER

Läs om vår hållbarhetsstrategi för andra ingredienser.