Hero image

Våra hasselnötter

Vårt mål

är att vara en drivande kraft bakom en hasselnötsindustri som skapar värde för alla, där lantbrukare och lantbrukssamhällen frodas, arbetares och barns rättigheter respekteras och miljövärden stärks genom regenerativt jordbruk.

BASIC REQUIREMENTS AND BEYOND

Grundläggande krav och mer därtill

För att sträva mot vårt mål att vara en drivande kraft bakom en hasselnötsindustri som skapar värde för alla har vi tagit fram Ferreros hasselnötsstadga, som lägger fram våra krav och åtaganden baserat på tre prioriteringsområden: Mänskliga rättigheter och samhällsengagemang, miljöskydd och hållbarhet samt leverantörstransparens.

Our Hazelnuts

Förbättra hållbarheten hos våra hasselnötter

För Ferrero Hazelnut Company (HCo), som för samman alla aktiviteter i leveranskedjan för hasselnötter, är det mycket viktigt att ta ansvar för hållbara källor, med omsorg om både människorna och planeten. Följ varje steg på hasselnötternas väg om du vill veta mer.

VÅRA HASSELNÖTTER

VAR DE ODLAS

Hasselnötterna som används i Ferrero Rocher är av hög kvalitet och skördas huvudsakligen från hasselnötsodlingar i medelhavsklimat. Våra hasselnötter kommer främst från Turkiet, Italien, Chile och USA. Vissa länders leveranskedjor är större och mer komplexa, där hasselnötterna odlas på små, familjeägda gårdar och skörden utförs av säsongsarbetare. Dessa utmaningar kräver ett långsiktigt engagemang.

Tracing our hazelnuts to the farm_pc

Spårning av våra hasselnötter till gården

Vi strävar efter att uppnå full spårbarhet ända ner till gårdsnivå i vår globala leveranskedja för hasselnötter från och med skörden 2023 (skörden 2024 för det södra halvklotet). Detta är ett viktigt steg i att säkerställa en hasselnötsproduktion som ger värde för alla. Från skörden 2020/2021 har vi redan uppnått full spårbarhet i tre av de länder där våra hasselnötter odlas: Argentina, Chile och USA.

Hazelnut know-how

Kunskap om hasselnötter

Ferrero Hazelnut Company har lång erfarenhet inom hasselnötsbranschen och utvecklar och delar med sig av sin kunskap och erfarenhet av att odla hasselnötter i syfte att förbättra kvaliteten, produktiviteten och stärka hållbarhetsarbetet.

Våra hasselnötter

Hur de odlas

Hasselnötsträdens frukter skördas på hösten. Vi vet att våra hasselnötsodlingar och de odlingar vi köper in hasselnötter från är en del av ett större, mer globalt ekosystem. Vi är också medvetna om att det i vissa länder finns ett behov av att förbättra arbetsvillkoren inom jordbruket och att arbeta mot bredare sociala problem, som att förhindra barnarbete.

Farming with Nature

Odling i harmoni med naturen

Vi strävar efter att använda principer för regenerativt jordbruk på våra gårdar och att främja införandet av dessa principer i jordbrukssamhällena i de länder varifrån vi huvudsakligen köper in våra råvaror. De principer för regenerativt jordbruk som vi vill gynna är bland annat att förbättra jordmånen, utveckla miljövänliga sätt att hantera insatsvaror inom jordbruket samt öka den biologiska mångfalden.

Hazelnuts

Kontinuerlig förbättring

Vi vet att det krävs ett långsiktigt engagemang för att bemöta de utmaningar och sociala problem som arbetsvillkoren inom jordbruket i vissa länder skapar. Vi är aktivt engagerade i vår strävan att förhindra och stoppa barnarbete i hela vår leveranskedja. Detta gör vi genom en strategi med flera intressenter och i övertygelsen om att alla barn ska skyddas och ha en bra uppväxt med rätt till utbildning och en trygg miljö.

Våra hasselnötter

EFTER SKÖRDEN

När hasselnötterna har skördats torkas, tvättas och skickas de till våra hasselnötsanläggningar för bearbetning. Här sorteras hasselnötterna enligt storlek. Sedan knäcks de försiktigt så att skalet kan tas bort utan att nöten skadas. Slutligen väljs hasselnötterna ut enligt Ferrero Rochers kvalitetskriterier.

Ready for Ferrero’s facilities:

Redo för Ferreros fabriker

När hasselnötterna har sorterats, knäckts och valts ut förpackas och förvaras de under strikt kontrollerade former och genomgår fler kvalitetskontroller innan de rostas i våra chokladtillverkningsanläggningar och sedan kombineras med andra ingredienser för att skapa den unika Ferrero Rocher-pralinen.

UPPTÄCK VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI FÖR

Kakao

Läs om vår hållbarhetsstrategi för andra ingredienser.