eco banner

VÅRA

MILJÖVÄNLIGARE ASKAR

eco banner

Ferrero Rocher har inlett en resa för att göra sina förpackningar mer hållbara.

Våra miljövänligare askar är tillverkade av polypropen (PP), ett vanligt material som är lättare att återvinna¹, och är omsorgsfullt utformade för att minska vår plastanvändning och miljöpåverkan samtidigt som askarna förblir ikoniskt transparenta och kunderna får den högkvalitativa produkt de känner till och älskar.

¹ i jämförelse med tidigare askar

Fördelarna med

miljövänligare askar

1. Mindre plast används

eco -40
eco -38
Ferrero Rocher 24 Pieces

² Baserat på Ferreros interna data (exklusive tillväxt) 

2. Lägre koldioxidavtryck

Minst

30%

Lägre koldioxidavtryck³

Upp till

70%

Lägre koldioxidavtryck om asken återvinns³

³ Resultaten baseras på en jämförande livscykelanalys av Ferrero Rochers förpackningar (endast plastaskar), utförd 2020/1:a kvartalet 2021 av en tredje part enligt EU:s metodriktlinjer för produkters miljöavtryck (PEF-metoden) och genom användning av globala medeltal. Utsläppsminskningen med 30 % avser ett ”sämsta möjliga” scenario för ej återvunna nya Ferrero Rocher-askar efter användning (förbränning utan värmeåtervinning). Utsläppsminskningen med 70 % avser ett ”bästa möjliga” scenario för helt återvunna nya askar. Den slutliga minskningen av koldioxidavtrycket beror på återvinningssystemets effektivitet och på andelen askar som faktiskt återvinns.

plastic-box-easier-to-recycle-pc

3. Plastask som är lättare att återvinna⁴

De miljövänligare askarna är tillverkade i polypropen (PP) som kan återvinnas i många länder. Dessa återvinningssystem finns dock inte på alla geografiska platser. Kontakta din region/kommun för information om hur Ferrero Rocher-förpackningar ska kasseras där du bor.

⁴ Det finns betydligt fler återvinningsprogram globalt för hårda PP-förpackningar än för de tidigare material som använts för att producera förpackningen.

the-change-to-the-eco-designed-box-pc

Bytet till den miljövänligare asken

Eftersom Ferrero Rochers ekodesignade askar introduceras på olika marknader vid olika tidpunkter, med början i våra mest ikoniska format: askar med 16, 30 och 24 bitar, kan vissa tidigare askar fortfarande finnas kvar på butikshyllorna. Vi strävar efter att successivt införa de nya ekodesignade askarna i hela Ferrero Rocher-portföljen.

VÅR RESA MOT MER HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

Det bidrag vi kan ge genom förpackningar är avgörande för att minska vår miljöpåverkan. Vi är medvetna om det växande intresse som konsumenterna har för hållbara förpackningar, liksom deras långvariga förväntningar på våra produkters säkerhet och kvalitet. Vi är fast beslutna att utvecklas mot mer hållbara lösningar för alla våra förpackningar.

eco 1982 pc

1982

Den transparenta originalasken

eco 1982 pc

Ferrero Rocher introducerades 1982. Sedan dess har kunderna älskar den transparenta originalasken, där de kan se de vackert inslagna gyllene pralinerna.

2019

Ferrero-koncernens åtagande

Under 2019 gjorde Ferrero Group ett åtagande om mer hållbara förpackningar och undertecknade Ellen MacArthur Foundations åtagande för en cirkulär ekonomi vad gäller plast. Ferrero Group förblir fast besluten att utforma 100 procent av förpackningarna så att de kan återvinnas, återanvändas eller komposteras.

eco 2021 pc

2021

Mer hållbar förpackning, samma kvalitet

eco 2021 pc

Ferrero Rocher har gett sig av på en resa mot mer hållbara förpackningar. Sedan september 2021 har vi stegvis börjat introducera våra miljövänligare Ferrero Rocher-askar, och först ut var våra mest ikoniska förpackningar: 16 bitars- och 30 bitars-askarna.

eco 2023 pc

Från 2023

Utökad introduktion av miljövänligare askar

eco 2023 pc

Från 2023 och framåt kommer vi stegvis att introducera våra miljövänligare presentaskar, och först ut är 24 bitars-presentasken.

Vår resa fortsätter

Vi rör oss mot vårt mål med miljövänligare askar

Lanseringen av de ekodesignade Ferrero Rocher-askarna är en viktig milstolpe, men det är inte hela resan. Vi har åtagit oss att utforma 100% av förpackningarna så att de kan återvinnas, återanvändas eller komposteras.

Vi kommer att fortsätta att hålla er uppdaterade om våra framsteg. Läs mer om Ferreros globala hållbarhetsinitiativ i Ferrero Groups hållbarhetsrapport.