eco banner

VÅRA

MILJÖVÄNLIGARE ASKAR

eco banner

Ferrero Rocher har inlett en resa för att göra sina förpackningar mer hållbara.

Våra miljövänligare askar är tillverkade av polypropen (PP), ett vanligt material som är lättare att återvinna¹, och är omsorgsfullt utformade för att minska vår plastanvändning och miljöpåverkan samtidigt som askarna förblir ikoniskt transparenta och kunderna får den högkvalitativa produkt de känner till och älskar.

¹ i jämförelse med tidigare askar

Fördelarna med

miljövänligare askar

1. Mindre plast används

eco -40
eco -38

² Baserat på Ferreros interna data (exklusive tillväxt) 

2. Lägre koldioxidavtryck

Minst

30%

Lägre koldioxidavtryck³

Upp till

70%

Lägre koldioxidavtryck om asken återvinns³

³ Resultaten baseras på en jämförande livscykelanalys av Ferrero Rochers förpackningar (endast plastaskar), utförd 2020/1:a kvartalet 2021 av en tredje part enligt EU:s metodriktlinjer för produkters miljöavtryck (PEF-metoden) och genom användning av globala medeltal. Utsläppsminskningen med 30 % avser ett ”sämsta möjliga” scenario för ej återvunna nya Ferrero Rocher-askar efter användning (förbränning utan värmeåtervinning). Utsläppsminskningen med 70 % avser ett ”bästa möjliga” scenario för helt återvunna nya askar. Den slutliga minskningen av koldioxidavtrycket beror på återvinningssystemets effektivitet och på andelen askar som faktiskt återvinns.

plastic-box-easier-to-recycle-pc

3. Plastask som är lättare att återvinna⁴

De miljövänligare askarna är tillverkade i polypropen (PP) som kan återvinnas i många länder. Dessa återvinningssystem finns dock inte på alla geografiska platser. Kontakta din region/kommun för information om hur Ferrero Rocher-förpackningar ska kasseras där du bor.

⁴ Det finns betydligt fler återvinningsprogram globalt för hårda PP-förpackningar än för de tidigare material som använts för att producera förpackningen.

the-change-to-the-eco-designed-box-pc

Bytet till den miljövänligare asken

Eftersom Ferrero Rochers miljövänligare askar introduceras på olika marknader vid olika tidpunkter, och först för de mest ikoniska askarna med 16 bitar och 30 bitar, kan vissa äldre askar fortfarande finnas på butikshyllorna. Vi strävar efter att slutföra introduktionen av de miljövänligare askarna år 2025 och fram tills dess kommer de äldre askarna att fasas ut gradvis.

VÅR RESA MOT MER HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR

Ferreros hållbarhetsstrategi driver oss att höja våra ambitioner, samtidigt som vi strävar efter positiv social förändring och en minskad miljöpåverkan överallt där vi bedriver vår verksamhet. Mer hållbara förpackningar är en avgörande del av denna målsättning, eftersom det är en av branschens största utmaningar.

Upptäck vår resa.

eco 1982 pc

1982

Den transparenta originalasken

eco 1982 pc

Ferrero Rocher introducerades 1982. Sedan dess har kunderna älskar den transparenta originalasken, där de kan se de vackert inslagna gyllene pralinerna.

2019

Ferrero-koncernens åtagande

2019 åtog sig Ferrero-koncernen att göra 100% av sina förpackningar återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara fram till 2025 och har undertecknat Ellen MacArthur Foundations globala initiativ New Plastics Economy Global Commitment. Dessutom har Ferrero åtagit sig att minska sitt koldioxidavtryck med 43 % per ton producerad produkt till 2030.

eco 2021 pc

2021

Mer hållbar förpackning, samma kvalitet

eco 2021 pc

Ferrero Rocher har gett sig av på en resa mot mer hållbara förpackningar. Sedan september 2021 har vi stegvis börjat introducera våra miljövänligare Ferrero Rocher-askar, och först ut var våra mest ikoniska förpackningar: 16 bitars- och 30 bitars-askarna.

eco 2023 pc

Från 2023

Utökad introduktion av miljövänligare askar

eco 2023 pc

Från 2023 och framåt kommer vi stegvis att introducera våra miljövänligare presentaskar, och först ut är 24 bitars-presentasken.

Från 2025

Vi rör oss mot vårt mål med miljövänligare askar

Utrullningen av de miljövänligare Ferrero Rocher-askarna är en viktig milstolpe, men den är inte hela resan. De flesta askar och förpackningskomponenter kommer att ersättas med mer hållbara alternativ till 2025, i enlighet med Ferrero-koncernens åtagande.

Vi kommer att hålla dig uppdaterad om våra framsteg under hela vår resa framåt. Läs mer om Ferreros globala hållbarhetsinitiativ i Ferrero-koncernens Hållbarhetsrapport.