Verktyg

Rött konstruktionspapper
Sax
Ferrero Rocher

Hjärtan med Ferrero Rochers metod

Förgyll Alla hjärtans dag med egna origamihjärtan – bara fantasin sätter gränsen!

Ferrero Rocher Golden Hearts
Fold the squares in half by matching two opposite corners.
Then unfold the square and fold it matching the other two opposite corners.
The square should now have creases running from each opposite corner.
Fold one side of the square into a triangle again and turn the paper so it's "pointing" toward you.
Place one finger between the fold on the left point of the triangle and press down. Then, fold the middle point on itself. This should produce a small cup on the left side.
Fold the paper back into a triangle and repeat Step 6 on the other side.
Fold over the left and right-side tips.
Pinch the sides of the top fold of the middle point onto itself.
Next, fold over the top fold of the right side.
Fold the tip of the middle point inside.
Fold over the tips of the left and right sides.
You should now have a heart-shaped cup.
Place a Ferrero Rocher in each heart-shaped cup.

/

Klipp ut fyrkanter av rött tjockt ritpapper.

Vik på mitten mot motsatta hörn.

Vik upp och vik mot de två andra motsatta hörnen.

Nu ska pappersfyrkanterna ha två veck som löper mellan de motsatta hörnen.

Vik ena sidan av fyrkanten till en triangel igen och vänd spetsen mot dig.

Vik ner en kant som på bilden. Håll ner den vikta kanten med ett finger på triangelns vänstra sida. Vik sedan upp vänstra spetsen mot mitten. Då får du som en liten kopp på vänster sida.

Vik tillbaka pappret till en triangel och upprepa steg 6 på andra sidan.

Vik in vänster- och högerspetsarna.

Nyp ihop mittspetsens sidor.

Vik sedan över den översta vikningen åt höger.

Vik in den mittersta spetsen.

Vik över spetsarna från vänster och höger sida.

Nu ska du ha en hjärtformad kopp.

Lägg en Ferrero Rocher i varje hjärtformad kopp.

Övrig

Inspiration